Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Centre for Geothermal Energy Solutions

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

247276

Prosjektperiode:

2015 - 2015

Universitetet i Bergen, Christian Michelsen Research, Uni Research, IRIS, IFE og NORSAR har sammen tatt initiativ til å etablere et FME innen geotermisk energi. Konsortiet ble etablert høsten 2014, og vil i løpet av prosjektperioden videreutvikle sine planer for samarbeid. I tillegg vil konsortiet etablere kontakt med aktuelle brukerpartnere og videreutvikle og planer for samarbeid mot sentrale aktører internasjonalt.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn