Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Prosjektetableringsstøtte for FME-initiativet HighEFF "Centre for Energy Efficient and Competitive Industry with Low Environmental Impact"

Tildelt: kr 0,25 mill.

PES-HighEFF skal utvikle en FME søknad med svært høy vitenskapelig kvalitet innen energieffektivisering i industrien og konvertering av spillvarme. PES-HighEFF skal danne et nettverk av høyt kvalifiserte og relevante nasjonale og internasjonale nærings- og forskningaktører for utvikling av bransjeoverskridende teknologier for energieffektivisering i industrien samt utnyttelse og konvertering av spillvarme fra industrien. Initiativet bygger på ideer fremkommet i utvikling av Energi21-strategien og behovene fremkommet der. FME HighEFF svarer direkte på FME utlysningen innen temaet"Energibruk og konvertering". SINTEF Energi AS og SINTEF Materialer og Kjemi vil være hovedaktørene i utførelsen av prosjektet. Flere andre forsknings- og næringsaktører være sentrale bidragsytere. Hovedaktiviteter i prosjektet vil være partnersøk, partnermøter og etablering av konsortium i Fase 1 og Fase 2 samt utvikling av Fase 1 og Fase 2 FME-søknad. I prosjektetableringsfasen vil det bli tatt kontakt med flere aktuelle partnerne for å vurdere interesse, definere innholdet i FME HighEFF og forventninger til denne. Partnere som vil bli kontaktet er: MFC-Fesil, Eramet, TiZir-Tyssedal, Finnfjord, Alcoa, Hydro, Elkem, Glencore Ni, Glencore Mn, Boliden, Heidelberg, Dynea, Statoil, Norske Skog, UPM, Metso, Yara, Walker, INEOS, Borregaard, Marine Harvest, Salmar, Rolls Royce, Wärtsilä, TINE, Fatland, Nortura, FHF, NorgesGruppen, Rema1000, NSB/Nettbuss, ENI, StatkraftVarme, Total, Wintershall, Shell, Det Norske, GDF Suez, D-R/Siemens, Alstom/GE, Solios, Obrist Engineering, Danfoss, Ingersoll Rand, GEA, Bitzer/Lumikko, Dorin, DNV GL, Frio Nordica, Carrier Norway, Fraunhofer, TNO, VTT, Sandia, TLK, AIT, IFE, DTU, TU-Graz, Delft, TU- Braunschweig, KTH, SJTU og Doshisha University

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn