Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2015

Tildelt: kr 0,18 mill.

Det årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2015 arrangeres for 51. gang, og for første gang utenfor fastlands-Norge, nemlig i Longyearbyen på Svalbard. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. Det har også vært vanlig at Forskningsrådet eller representanter for regjeringen presenterer strategier for hvordan forskningen skal støttes og hvilke områder som skal prioriteres. Møtet omfatter også en utstilling av vitenskapelig utstyr, og utstillerne vil ofte bringe med seg eksperter og utviklere fra produsentene de representerer. Kontaktmøtet er en tverrfaglig sammenkomst som opp gjennom årene sterkt har bidratt til å initiere nye samarbeid og prosjekter. Møtene har tradisjonelt omfattet opp til 4-500 deltakere fra hele landet. Programmet har alltid holdt en høy standard, med rundt 10 fremragende internasjonale forskere som gir plenumsforedrag om sin forskning og sine visjoner. Disse ekspertene deltar vanligvis gjennom hele møtet og er tilgjengelige for generelle diskusjoner, kontakt med studenter og selskapelig samvær. Kontaktmøtet har i alle år vært en suksess og har høy anseelse i utlandet. Som møtene l 2013 og 14 vil Kontaktmøtet 2015 spesielt rette søkelyset mot mulighetene for kommersialisering av biovitenskapelig forskning. De inviterte foredragsholderne, hvorav én er Stephan W. Hell, som delte Nobelprisen i kjemi for 2014 med Eric Betzig og William E. Moerner, gjenspeiler dette. Det gjør også det øvrige programmet, som omfatter minisymposier innen følgende emner: Bioinformatics and Computational Biology Biotechnology and Biocatalysis Cell Biology and Signaling Developmental Biology Genetics and Epigenetics Life in Extreme Environments Microbiology Molecular Medicine Proteomics and protein regulation RNAs - non-coding and coding Structural Biology and Biophysics Technologies and novel Methodologies

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping