Tilbake til søkeresultatene

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Visit to University of California, Irvine

Tildelt: kr 73 999

Det søkes om dekking av utgifter til for et besøk ved Earth System Sciences, University of California., Irvine. Besøket inngår som en del av det forsknisamarbeide Universitetet i Oslo har med University of California og ser på modelering av fordeling og endringer av kjemiske komponenter i stratosfæren som ozon, metan, nitrogenoksidere , carbon monoksid og hydroxyl radikalet. Aktiviteten i samarbeidet er en del av de to Forskningsrådprosjektene som jeg leder: 1), og 2) . I prosjektene ser vi på modellering og observasjoner av atmosfærekjemi-klima koblinger og vurdering av resultater fra EU og Forskningsråds prosjekter som vi har vært med på.. Vi har spesielt sett på effekten av de forskellige transpotrtsektorer, som utslipp fra fly, fra skipstrafikk og fra landbasertt transport. Under utviklingen av modellen og i studiene som er gjort etterpå har vi hatt et nært samarbeide med professor Michael Prathers gruppe ved Depatment of Earth System Sciences i utviklingen av modellen og i analyser av resultatene. Vi har publisert flere artikler sammen i kjente faglige tidskrifter, og vi vill fortsete å jobbe sammen med gruppa fra Earth System Sciences. Videre har vi et nært samarbeide med gruppa til Wei-Chyung Wang som jobber med koblinger mellom atmosfærekjemi og klima ved University of New York, Albany, og gruppa til professor Christos Zerefos, University of Athens som utfører analyser av modelerte og observerte kjemiske komponenter. I tillegg har vi også hatt nært samarbide med grupper fra Tyskland, England, Frankrike, Nederland og Kina i forbindelse med effekten av utslipp fra de forskjellige transportsektorene. Under oppholdet ved Earth System Sciences vil bestemme hvilke felles analyser som skal gjennomføres. I forbindelse med besøket ved Earth System Sciences vil jeg også sammen med professor Michael Prather og med professor Wei-Chyung Wang planlegge møtet vi skal holde i Oslo til høsten. De forskjellige gruppenes beregninger skal presenteres. Gr

Budsjettformål:

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning