Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

TEKSET 2015 - Innovasjon for settefisk; Smolt XXL - det er størrelsen som teller!

Tildelt: kr 74 999

Konferansen TEKSET ble arrangert for første gang i februar 2014 med støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond , VRI Trøndelag og Norges forskningsråd. Dette ble en suksess med 260 deltakere fra leverandørnæring, oppdrettere, forvaltning og forskningsmiljø som diskuterte problemer og løsninger, samt innovasjonsprosjekter. Konferansen går fra lunsj til lunsj med korte faglige innlegg og god tid til diskusjon i mindre grupper. Den store interessen for en slik arena tydeliggjorde at det manglet en møteplass i denne delen av næringen for ideutveksling. Konferansen ble gjennomført på samme måte som TEKMAR (www.tekmar.no), en tilsvarende konferanse som har vært gjennomført i 12 år for matfiskleddet i havbruksnæringen og som samler over 250 deltakere hvert år. Dette fungerte utmerket også for TEKSET 2014 og TEKSET 2015 er derfor tiltenkt tilsvarende organisering. Fokuset vil også denne gang være innovasjon i næringen og styrking av samarbeidet mellom oppdrettsselskaper, forvaltning, leverandører og forskningsmiljøer. Det legges også vekt på å trekke inn løsninger fra andre bransjer for å skape synergier både innen teknologi og på kompetanse. SINTEF Fiskeri og havbruk, Rambøll og akvARENA vil stå for arbeidet med prosjektledelse: planlegging og gjennomføring av programkomitemøter, planlegging og gjennomføring av selve konferansen, samt etterarbeid og rapportering. Arbeidet med TEKSET vil skje i tett dialog med programkomiteen bestående av: Brønnbåteiernes Forening v/ Jan Harald Hauvik FHF v/ Kjell Maroni FHL v/ Knut Hjelt Grieg Seafood Norge v/ Frode Mathisen Lerøy Midt v/ Klemet Steen Cermaq v/ Marit H. Hansen Marine Harvest Norway v/ Tore Evjen Norsk Industri v/ Tor S. Andersen NSL v/ Stian Lernes Sævareid Settefiskanlegg v/ Gustav Folkestad

Budsjettformål:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst