Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES FME Solar

Tildelt: kr 0,15 mill.

Solcelleteknologi er i høyeste grad relevant for denne FME-utlysningen. Det tenkte senteret vil arbeide med fornybar kraftproduksjon, og både se på muligheter for økt verdiskaping i Norge i leverandørindustrien, i tillegg til bruk av solcelleanlegg her hjemme. I tillegg til å passe til utlysningen vil det nye FME-senteret også adressere de mest sentrale elementene i strategidokumentet Energi21 som angår solkraft. Solkraft er for øvrig et av kun seks prioriterte temaer her. Det nye senteret har sitt utspring fra dagens FME-senter The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology. Tematisk sett vil en ny søknad gå et godt stykke utover dagens senter, noe som også konsortiet reflekterer. Alle eksisterende partnere, det vil si Dynatec, Elkem Solar, IFE, Mosaic Solutions, Norsun, Norwegian Crystals, NTNU, the Quartz Corporation, REC Silicon, REC Solar, Semilab, SINTEF og Universitetet i Oslo har meldt interesse for å delta i prosessen frem mot en ny sentersøknad. I tillegg er konkret interesse meldt fra flere selskaper og organisasjoner, inkludert Glass og Fasadeforeningen, Marche, Solenergiforeningen, Statoil, Steuler Solar, Kjeller Vindteknikk og Fusen. Det arbeides stadig med å etablere konsortiet og søknadskonseptet, så flere brukerpartnere vil trolig komme til, og selvsagt også enkelte falle fra når den endelige søknaden, med alle dens presiseringer, er klar. Samlet vil et nytt konsortium bestå av sterke og internasjonalt synlige norske forskningsgrupper, samt ledende produsenter fra Norge og utland, i tillegg til selskaper med interesse i den gryende solcellebransjen innen sluttbruk i Norge. Internasjonalt samarbeid med utvalgte aktører er en selvfølge.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn