Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

13C-merkede biomarkører i miljøanalyse og oljeleting

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektets hovedide er produksjon og bruk av 13C isotopmerkede forbindelser i analyse av oljebiomarkører. Målet er å utvikle nye isotopmerkede standarder basert på syntese og bioteknologiske prosesser. I dette prosjektet utvikles det nye produkter for forbedring av eksisterende metoder, av interesse for Chiron som produsent av produktene, og av interesse for GEUS som leverandør av analysetjenester. Interne standarder brukes for å fastslå mengden av hver analytt. Tradisjonelt brukes deuterium som merking av interne standarder. Deuterium-merking har imidlertid mange ulemper: fare for utskiftning med naturlig isotop og ulik retensjonstid på GC og MS relativt sett i forhold til det native stoffet. Ved bruk av 13C merking unngår man disse ulempene: det er ingen risiko for utskifting og det merkede stoffet vil ha samme retensjonstid på LC og GC . Bruk av interne standarder basert på 13C merking er velkjent og gullstandarden innen miljøanalyser, spesielt innen persistente stoffer. Innen olje analyser er metoden fremdeles ikke tatt i bruk med få unntak: spredte produkter basert på kombinasjon av 13C og deuterium. Ved slik kombinasjon vil man ikke oppnå de samme fordelene nevnt over. Prosjektets målsetning er å ta frem interne standarder basert på kun 13C innen forensiske miljøanalyser og innen oljeleting basert på petroleumsbiomarkører. Produktene vil bli tatt frem basert på kombinasjon av syntese, bioteknologiske metoder, opprensning ved HPLC og utprøving i analyse. Det vil bli isolert større mengder native stoffer, og 12C/13C forholdet vil bli fastlagt for bruk i GC-IRMS metoden. Resultatene fra prosjektet er standarder som planlegges brukt for slike analyser. Med få unntak er ikke slike produkter til oljeanalyser er ikke på markedet idag.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020