Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Støtte til strategisk satsning mot EERA CCS-JP

Alternativ tittel: Support to strategic contribution to EERA CCS-JP

Tildelt: kr 0,75 mill.

EERA CCS JP jobber mot og promoterer fordeler og bruk av karbonfangst og håndtering teknologier for å bremse global oppvarming. Nettverket fungerer som en plattform der forskere kan dele ideer og kunstskap/resultater. Prosjektpartnere hadde Deltok aktivt i EERA arbeidsgruppene, styringsgruppemøter og mange CCUS relatert konferanser, møter og diskusjoner i Norge, Europa og verden rundt; Bidratt til av mange dokumenter i EERA JP CCS, blant ant Felles pressemelding med CO2Geonet, GCCSI og IEA GHG på internasjonal konferanse "Our Common Future under Climate Change"; H2020 forskningsprioriteter og programplan; Deltok aktivt i COP21, COP23; Bidratt til EERA workshoper organisert på CO2GeoNet Open Forum?er i 2016, 2017; Deltok i ECRIA og INTERREG søknadsrundene; ACT prosjektet etablert med partnere fra EERA JP CCS / CO2GeoNet.

EERA CCS-JP har i forrige periode utarbeidet en arbeidsbeskrivelse (DoW) som setter løpet frem mot 2030. Alle de norske partnerne har vært aktive i dette arbeidet. Nå kommer det vanskelige stykket forbi pilotfasen og inn i den utførende og industrielle fasen for EERA CCS-JP. Det er meget viktig å markedsføre de norske interessene inn i disse fora. Dette prosjektet ønsker å bidra til at minst en til av samarbeidspartnerne blir fullt medlem av EERA CCS-JP, at vi verver inn et nytt instituttmedlem som assosiert medlem, samt at vi verver inn et industrimedlem. Innenfor tidsrammen på tre år vil målene med prosjektet bli nådd ved aktiv deltagelse i EERA CCS-JP. Hvert av instituttene ønsker å gjøre følgende i dette prosjektet * Delta i to styringskomitémøter hvert år, vanligvis i juni og desember. * Forberede av prosjektdokumentasjon, inkludert løpende oppdatering av arbeidsbeskrivelsen, prioriteringene og leveransene til EERA CCS-JP. * Deltagelse på minst et møte i JP arbeidsgruppe. * Bidrag i lokale fora for å øke teknologitilflyt mot EERA CCS-JP ved delorganiserig av en norsk interessegruppe.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering