Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9298 Enhanced Vision System with Airborne Volcanic Ash Detector

Alternativ tittel: Integrere deteksjon av vulkanske askeskyer i et «Enhanced Vision System»

Tildelt: kr 4,0 mill.

Integrere deteksjon av vulkanske askeskyer i et «Enhanced Vision System» Moderne kommersiell luftfart tar kontinuerlig i bruk ny teknologi for å forbedre sikkerheten og bistå i navigeringen. Avanserte systemer om bord brukes til å hjelpe piloter på kommersielle jetfly til å overvåke viktige parametere som gjelder ytelse og effektivitet av flyet. Systemer som benytter kamera teknologi og avanserte algoritmer hjelper piloten under landing og avgang på flyplasser med redusert sikt (Enhanced Vision System ? EVS). EVS kan også brukes til å oppdage og diagnostisere andre farer under flyturen. En slik fare er vulkansk aske. Askepartikler består av svært små (som diameteren på menneskehår) biter av vulkansk stein, mineraler og glass (silikater). Silikatene blir klissete ved de høye temperaturer som oppstår i jetmotorer og blokkerer kjøle hull i den varme delen av motoren, noe som kan redusere motorkraften og i noen tilfeller få den til å stoppe. Asken er også sterkt slipende og omfattende skader på vinduer og flykroppen kan forekomme. Under utbruddet av Eyjafjallajökull på Island i 2010 ble over 100.000 flyreiser påvirket og 10 millioner reisende ble berørt. Med over 1500 aktive vulkaner over hele verden og den stadig økende populariteten til flytrafikken, er muligheten til å «se» askeskyer blitt mer kritisk. Dette prosjektet vil utvikle et instrument som kan monteres om bord på flyet for å gi piloter sanntidsinformasjon av askeskyer. Instrumentet har et infrarødt kamera og er i stand til å oppdage askeskyer opp til 100km fremover. Systemet vil bli integrert i et Enhanced Vision System (EVS) for enkel montering foran på kommersielle fly. Den ekstra informasjon fra systemet, kalt EVS / A, vil gjøre det mulig for piloten å se askeskyer både med større sikkerhet og i tide til å kunne foreta korrigerende tiltak.

The project goal is to incorporate a volcanic ash detector into Elbit Systems? ClearVision Enhanced Vision System (EVS). At the end of the project, a ClearVision EVS/A with ash detection capabilities will become commercially available . The final product will support Europe's vision for Aviation (Flightpath 2050) and address EASA and IVATF recommendations. Aircraft equipped with EVS/A will perform en-route volcanic ash (VA) surveillance and will allow an efficient response at all levels: 1) Pilots: flight re-routing/altitude change to avoid VA; 2) Airlines: fleet/flight re-planning for optimized travel time for all aircraft (equipped/non-equipped) and support information to crews, airports and passengers. VA detection capability integrated into the Enhanced Vision System (EVS) gives the benefit of landing credit in poor weather conditions as well as VA detection, all packaged in a single line replacement unit (LRU), thus improving aircraft service life, economics, situation awareness and safety. This way the EVS lending credit is leveraged in taxi, takeoff and approach flight segments, while the VA capability is effective in cruise.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS