Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Vest

Tildelt: kr 2,9 mill.

Målet med Horisont Vest er å styrke deltagelsen i Horisont 2020 innenfor prioriterte næringsklynger i vestlandsfylkene Hordaland og Rogaland. Prosjektet arbeider opp mot aktører innen seks temaområder: energi, mat, maritim, velferdsteknologi, media og tunnelsikkerhet og samarbeider med klyngeledelse, regionens støtteapparat og Forskningsrådets NCPer på spesialistnivå. Viktige aktiviteter er seminarer for å presentere muligheter i H2020, helpdesk, produksjon av dokumentasjon med utvalgte søknadsmuligheter for regionens aktører og oppfølging av utvalgte søknadskonsortier som springer ut av regionale prioriteringer. Horisont Vest er også viktig for å forberede aktørene på mulighetene innenfor Horisont Europa.

Hvis vi ikke hadde arbeidet med mobilisering, erfaringsutveksling og søknadsstøtte i regionen, tror vi at det ville blitt lang færre godkjente Horisont 2020 prosjekter. Det var liten industrideltagelse i Horisont 2020 da nettverket begynte. I en søknadstype hvor det var liten aktivitet i regionen (Innovation Actions) er det innvilget prosjekter på over en halv milliard i perioden Horisont Vest har vart. Samarbeidet bidrar også til en tettere dialog mellom aktører og forbereder aktørene på Vestlandet til Horisont Europa. Et tettere samarbeid på Vestlandet rettet mot Missions, European Partnerships og Global Challenges (Pilar 2) er svært viktig for god deltakelse innen Horisont Europa.

Målet med nettverket er å styrke deltagelsen i Horisont 2020 innenfor prioriterte næringsklynger på Vestlandet. Vi går videre fra dagens situasjon, hvor vi samler støtteapparatet i hvert av fylkene, til å samle støtteapparat og triple helix rundt de næringene i regionen med best muligheter mot H2020. Den overordnede ideen er at tematiske samlinger for hver av de mest aktuelle næringene gjør at informasjonen kan gå mellom potensielle søkere, støtteapparat og Forskningsrådets NCP-er på et spesialisert nivå. Aktører som arbeider på samme tema (for eksempel en bedrift og et forskningsmiljø) bygger sterke søkerkonstellasjoner med utgangspunkt i utfordringer fra næringene. Samtidig nyttiggjør en seg det offentlige støtteapparatet og NCP-er bedre, ved at de koordinerer sin innsats og møter de relevante søkerne mot H2020. Vi vil også organisere en Horisont 2020 helpdesk i hver av fylkene. Vi søker om midler til nettverket for å få til disse effektene.

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk