Tilbake til søkeresultatene

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Responsible Innovation and Happiness: A New Approach to the Effects of ICTs

Tildelt: kr 19,2 mill.

Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) har i siste årene betydelig forbedret livskvalitet, og samtidig også ført til nye risikoer for sårbare individer og sosiale grupper. Hvordan kan man vurdere og sammenligne positive og negative effekter av IKT? Dette prosjektet har utviklet et nytt forskningstilnærming som ligger på tvers av RRI litteratur (responsible research and innovation) og well-being forskning. Hoved ideen som har motivert prosjektet er følgende. For å definere hva ansvar forskning og digital innovasjon er - må man først og fremst forske på effektene av IKT på brukernes well-being. Well-being forskning er et spennende og rik forskningsfelt. Well-being studier har i siste årene forsket på flere forskjellige momenter som kan påvirke livskvalitet, men IKT og digitale teknologier har ikke vært forsket på i dette feltet på en systematisk måte. Siden IKT har bredde og komplekse effekter på flere sider av brukernes livskvalitet har prosjektet utviklet og brukt en tverrfaglig tilnærming som har forsket på dette temaet ved hjelp av økonomisk, psykologisk og innovasjonsforskning. Samarbeidspartnerne, som representerer forskjellige tradisjoner og disipliner i samfunnsfagene, har gjennomført empirisk forskning om hvordan bruk av digitale teknologier påvirker brukernes livskvalitet i forskjellige sider av livet (arbeidsliv; sosiale relasjoner; evner).

The project has developed a new approach to study the effects of ICTs on individuals' well-being. This research theme has called for a broad, holistic and multidisciplinary framework and new collaborations, which are expected to be further extended in the coming years, having a visible impact in the academic community in these fields. In terms of scientific output, research in this project has produced a substantial amount of academic results: the publication of one edited book, 21 articles in international peer-reviewed journals, seven book chapters and 13 working papers. Regarding societal impacts, the theme of the project is highly relevant for the societal and policy debate on the socio-economic effects of ICTs. The project team had in total 26 contributions in terms of interviews or written articles for the Norwegian and international media intended for a broader public.

Information and Communication Technologies (ICTs) have in the last few decades transformed substantially several aspects of our everyday life, enabling a terrific progress for human beings both at the workplace and as individual consumers, agents and citizens. How can we assess the complex and multifaceted impacts of ICTs on individuals' welfare, and so shape ICTs research and innovation activities towards responsible trajectories? This project intends to develop a brand new line of research in the responsible innovation literature. The key idea is that what responsible innovation is must be defined by investigating how new technologies affect individual users' subjective well-being - or happiness. Happiness research has by now become a popular and engaging field of investigation, at the intersection between economics and psychology. Interestingly, however, this literature has not taken into consideration yet the role of advanced technologies, and in particular ICTs, and how these may shape SWB through positive effects as well as new risks. The breadth and complexity of ICTs and the pervasiveness of their effects on individuals' well-being and quality of life call for a broad, holistic and multidisciplinary framework taking insights from innovation studies, STS, economics and psychological approaches. The project group is truly interdisciplinary and comprises researchers from these neighboring disciplines, from the University of Oslo, NUPI and SPRU at the University of Sussex .

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar