Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Full Flow of Health Data Between Patients and Health Care Systems

Alternativ tittel: Kommunikasjon av helsedata mellom pasienter og helsepersonell

Tildelt: kr 11,9 mill.

Vi bruker mobiltelefon, sensorer og internettjenester mer og mer i det daglige, også til helseformål. Både folk flest, og folk med kroniske sykdommer har ofte en eller flere helseapper, og ofte også helse-relaterte sensorer integrert i enheter de bærer med seg, f.eks. smartklokka, ringen og mobiltelefonen sin. Appene i, eller koblet til disse samler data som kan gi oss bedre oversikt og motivasjon til å jobbe med egen helse og eventuell sykdom. Det som fortsatt mangler i slike løsninger i dag, er gode og sikre måter å dele egen innsamlet helseinformasjon med helsepersonell. Dette er spesielt relevant og nyttig for folk med kroniske sykdommer, som er ofte til konsultasjon i helsevesenet. Dagens journalsystem støtter i liten grad mottak og lagring av pasientinnsamlede data, og pasientsystemene (apper, helsesensorer, smartklokker, osv.) er heller ikke forberedt for lagring og deling av slike data. Prosjektgruppa var satt sammen av aktører som har den nødvendige kunnskapen for å jobbe frem løsninger på denne utfordringen. Norges største journalleverandør for sykehus, DIPS, samt to av Norges største journalleverandører for fastleger: Hove Medical Systems og Infodoc, Czech Technical Universitetet i Praha og Aalborg Universitet, samt UiT Norges arktiske universitet og NTNU i Trondheim. Prosjektet har oppnådd alle vitenskapelige mål, en PhD-kandidat er ferdig uteksaminert, mens den andre har planlagt disputas 12. mars 2021. Vitenskapelig publikasjon og disseminering har også vært meget god i dette prosjektet, med tillegg av mange presentasjoner og populærvitenskapelige bidrag. I løpet av prosjektet designet vi og prøvde ut et system for datadeling, der pasientene selv kan velge hvilke data de vil dele med helsevesenet, og gjøre dette under en fysisk konsultasjon, via telefon eller per videokonferanse. Prosjektet valgte å bruke sykdommen diabetes som eksempel. Diabetes representer mange andre helseutfordringer i og med at faktorer som mat, fysisk aktivitet, medisinering og egenmåling av for eksempel blodsukker og vekt er viktig. Utprøvingen av løsningen, som ble laget med stor grad av brukerinvolvering, startet i november 2018 og varte ut 2019. Det lyktes ikke å integrere systemet direkte i journalsystemene, men vi demonstrerte og testet bruk av det designede web-baserte systemet. Erfaringene fra studien er publisert og tilgjengelig for partnerne og allmenheten, og vil forhåpentligvis være nyttige for journalleverandørene når de skal innføre slik funksjonalitet i framtida, offentlige myndigheter i utformingen av tjenester i helsenorge.no og andre framtidige løsninger, og forskere som vil supplere og bygge videre på funn fra dette prosjektet.

Prosjektet bekreftet at både ønsket og behovet blant de med en helseutfordring som diabetes, for et system der de kan dele pasientinnsamlede data med helsepersonell, er stort. Videre viste erfaringene med det utprøvende systemet at begge parter fikk bedre forståelse for helseutfordringene og for hvordan pasientene gjennomførte sin egenbehandling på en daglig basis. De data brukerne samlet inn under studien via sin selvhjelps app, og hva de delte med helsepersonell, viste også hva man kan forvente fra mennesker som bruker teknologi for å følge med sykdommen sin. Studien viste også at systemer for deling av pasientinnsamlede data er utfordrende å lage og at framtidige systemer bør ha stor grad av fleksibilitet, både for pasientene og helsepersonells ulike behov og bruk. Designere av slike systemer bør i stor grad inkludere alle brukerne i arbeidet med nye systemer, eller i hvordan integrere slik funksjonalitet i eksisterende system.

People are using mobile phones more and more,such as phones, apps, tracking devices, sensors and smartwatches that gather useful health related data. However, Norwegian electronic health record (EHR) systems do not allow integration of patient-gathered data, and these are far from being compatible with each other. In October 2014, the large US-based EHR company, Epic, demonstrated that data from a real patient could be remotely imported into their EHR system. Norwegian health actors must respond now to catch up with this development. The suggested research project has every necessary component to gather, process and disseminate new knowledge to inform Norwegian industry, health authorities and the research community. Our comprehensive team has collaborated for over 10 years to build a representative and mature patient tool, the Diabetes Diary, which will be used as the basis for the patient system. Our project group includes the main primary and secondary EHR vendors in Norway (DIPS, Infodoc, Hove Medical Systems), a university hospital to conduct relevant testing, four university affiliates, a strong team of professors and senior researchers and two highly qualified candidates for the PhD positions. Together with our technical and medical competencies, we will build upon our expertise on security of technological communication for medical purposes and understanding of how mobile health tools can and should be integrated into a medical system in a way that benefits not only patients but health actors too.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon