Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Education to work transitions: the role of work capacity, skills and health.

Alternativ tittel: Overgang fra utdanning til arbeid: betydning av arbeidsevne, kompetanse og helse.

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektnummer:

247996

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2015 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

I alle OECD-land, gjør de som ikke har fullført videregående innen 21 år (dropouts) det dårligere på arbeidsmarkedet, med høyere NEET (Not in Education or Training) rater, flere periode med arbeidsledighet og lavere inntekt. Lønner det seg for ungdom som ikke har fullføre videregående innen 21 år å fullføre før de fyller 28? En komparativ analyse av fire nordiske land, Norge, Sverige, Danmark og Finland finner at de som har fullført innen 28 års alderen har 12-15 prosentpoeng lavere sannsynlighet for å være NEET. Når det kontrolleres for sosioøkonomisk bakgrunn og særlig for tidlige skole-til-arbeid overganger mellom 16 og 20 år forsvinner mye av forskjellene mellom land. I alle landene er det store forskjeller mellom ulike grupper: Det er størst forskjell på de som fullfører sent og de som aldri fullfører blant de som dropper ut til arbeidsledighet eller trygd, og minst forskjell blant de som dropper ut til arbeid. Det er små forskjeller mellom landene (Danmark, Finland og Norge) når det gjelder sammenhengen mellom sen fullføring av yrkesskole og senere NEET status. Sammenhengen mellom sen fullføring av allmennrettet videregående skole er derimot svakere i Norge enn i Danmark og Finland. I en studie undersøker vi sammenhengen mellom diagnostiserte internaliserende og eksternaliserende mentale lidelser og ulike utdanningsutfall. Vi bruker en fast effekt-modell på rike administrative data, inkludert Norsk Pasient Register (NPR) som inneholder alle konsultasjoner hos spesialisthelsetjenesten. Utvalget består av fulle kohorter av ungdom som var mellom 15 og 17 år i perioden 2008-2012 (N = 303969). Resultat tyder på at psykiske helseproblemer i alderen 15 til 17 år sterkt påvirker utdannelsesprestasjoner både med hensyn til skoleavslutning og sannsynligheten for å komme inn i videre utdanning. Eksternaliseringsproblemer har sterkere innvirkning enn å internalisere problemer, uavhengig av kjønn. Gutter med internaliseringsproblemer klarer seg dårligere enn jenter med internaliseringsproblemer. Separate analyser etter studieretning på vidergående skole og tidspunktet for konsultasjonene gir utfyllende innsikt.

We have published in international refereed journals and one book chapter mostly in the field of Economics and Sociology. We have also published in a national popular science journal. Extensive cooperation with researchers in the Nordic countries as well as in depth knowledge of the respective countries policies and data has been very fruitful. Several results have implications for policy and practice. The overall lesson is that early intervention strongly reduces problems associated with educational attainment and labour market attachment later in life. The rising number of young people in their 20s with work impairment actualizes such concern. It is both difficult and costly to target active labour market programs to this disadvantaged group. Moreover, effects are uncertain, particularly for the most widespread programs in Norway today. Our analyses point to the benefits of providing opportunities for completing secondary education to those who do not finish by the age of 21.

The primary objective of the project is to present high quality research that increases the understanding of education-to-work transitions for youth, with a special focus on transitions for disadvanteged youth. The proposed project consists of five independent, but closely related sub-projects. In the first subproject we analyse the importance of health for the transitions from education to work, based on detailed register information on health. In the second subproject we will use the international PIAAC data to analyse the relationship between not completing upper secondary school and later outcomes, focussing on the importance of skills and health. In the third subproject we investigate the impact of dropping out of upper secondary in good and bad times. How do individuals who drop out fare compared to those who do not drop out, and how does this impact vary with the business cycle? In the fourth subproject we conduct a comparative analysis between the Nordic countries and analyse the consequences of late completion of upper secondary schooling, compared to other trajectories for youth who do not complete upper secondary schooling on time. In the fifth and last subproject we evaluate the "Youth guarantee" for individuals with reduced work capacity. We analyse if this guarantee has affected transitions to education and work. The findings from the project should should be of of high relevance, both for the research community and policy makers at large.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon