Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Barents writers' workshop AACA - April 2015

Tildelt: kr 0,15 mill.

Adaptation Actions for a Changing Artic-part C (AACA-C)er et prosjekt vedtatt av ministermøtet i Arktisk Råd mai 2013. Det er et Arktis råd prosjekt som ledes av AMAP. Prosjektet skal gjennomføre en vitenskapelig vurdering sammen med stakeholders og urbefolkning om hvordan klimaet i Arktis endrer seg på kort (2030) og lang (2080) sikt og hvordan klimaendringer og andre drivere påvirker marine og terrestre økosystemer, demografi, human helse og næringsutvikling i tre pilotområder i Arktis. Forskerne skal gi beslutningstakere i Barentsregionen et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag slik at de bedre er i stand til å utvikle verktøy og strategier for sine beslutninger. Barentsregionen er en av prosjektets tre pilotområder. Prosjektet skal levere projeksjoner for utviklingen i Arktis og et grunnlag for beslutningstakere om hvordan man skal kunne tilpasse seg de forventede endringene. Prosjektet er dels finanisert av nasjonale midler fra de nordiske land, dels gjennom tildelinger fra f.eks. Nordisk ministerråd samt et stort in-kind bidrag fra deltakende forskere og institutter. Prosjektet er et av Klima- og miljødepartementets (og Utenriksdepartementets) prioriterte Arktis råd prosjekter i perioden frem til 2017.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid