Tilbake til søkeresultatene

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Establishment and the Operation of the Future Earth Norway Secretariate

Alternativ tittel: Etablering av Future Earth Norge sekretariat

Tildelt: kr 2,0 mill.

Future Earth Norge sekretariatet er det nasjonale knutepunktet for det globale forskningsinitiativet Future Earth (www.futureearth.org). Future Earth er et 10-årig internasjonalt forskningsinitiativ for å frembringe kunnskap som kan gjøre samfunnet i bedre stand til å respondere på globale miljøutfordringer og støtte bærekraftig omstilling de neste tiårene. Future Earth Norge sekretariatet er for en 2 års periode lagt til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og kontoret har som mål å katalysere integrert forskning, involvere og engasjere forskere og eksperter som arbeider med globale utfordringer i Norge, nettverksbygging, fremme norsk forskning internasjonalt, og fungere som et knutepunkt og informasjonskanal mellom forskning og samfunn på temaer relatert til miljø.

Future Earth is a global environmental change research platform providing the knowledge and support to accelerate transformations to a sustainable world. A major restructuring of the global change research programs started in 2011 and has resulted in Future Earth, a 10-year international research initiative. The design and implementation of Future Earth is innovative and calls for new ways of approaching and managing research. A distributed Future Earth Secretariat with offices in Montreal, Stockholm, Paris, Boulder and Tokyo will take over responsibility from the current Interim Secretariat in Paris, and a number of regional hubs are being formed. National secretariats, committees and networks are currently being established in many countries to promote Future Earth research. Global participation and collaboration are essential to realizing the goals of the Strategic Research Agenda and Future Earth 2025 Vision. The Future Earth Norway Secretariat will manifest Future Earth in Norway and at the same time gather, mobilize and internationalize the Norwegian global environmental change research community.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning