Tilbake til søkeresultatene

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Ny-Ålesund forskningsuke i Tromsø i september 2015

Tildelt: kr 0,24 mill.

Arrangementet Ny-Ålesund uken i Tromsø i september 2015 vil framme samarbeid og koordinering av forskningsaktiviteten i Ny-Ålesund på Svalbard. Forskningsuken består av følgende tre hovedaktiviteter: NySMAC (Ny-Ålesund Science Managers Committee) møte, Ny-Ålesund seminar og Ny-Ålesund Atmosfære Symposium. NySMAC er et organ som fremmer samarbeid og koordinering av forskningsaktiviteter i Ny-Ålesund. NySMAC har deltagere fra alle institusjonene med tilstedeværelse i Ny-Ålesund og de møtes to ganger i året. Annet hvert år arrangeres det i tillegg et åpent Ny-Ålesund forskningsseminar/konferanse i etterkant av møtet. I tillegg til disse, har Norsk Polarinstitutt fått støtte fra Svalbard Science Forum gjennom SSG til å arrangere et Atmosfære Symposium med utgangspunkt i atmosfære forskningsflaggskipet i Ny-Ålesund. Ny-Ålesund har fire flaggskipprogram som går på Kongsfjorden systemet, Terrestrisk økologi, Atmosfære og Glasiologi. Disse ble initiert for mellom fire til syv år siden. Aktiviteten innenfor de fire programmene er noe varierende, men de fleste flaggskipene har hatt flere arbeidsmøter/seminarer i tillegg til initieringen. Atmosfæreflaggskipet har oppnevnt en faglig komite, holder på å utvikle nettsider, og har identifisert fokusområder for den nærmeste framtiden. Under Ny-Ålesund uken skal det avholdes et dedikert Atmosfære Symposium. De tre andre flaggskipene vil benytte tiden under Ny-Ålesund uken til å videreutvikle sine respektive flaggskipprogram. Hovedfokus for flaggskipene ligger på Ny-Ålesund. Det er likevel viktig å knytte forskningen som gjøres i Ny-Ålesund til Svalbard, regionen og Arktis i sin helhet. For å ivareta dette ønsker vi spesifikt å invitere forskere fra de andre forskningslokalitetene på Svalbard for å fortelle om sine program, og utfordre de til å komme opp med ideer for samarbeid.

Budsjettformål:

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning