Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME Havvind PES

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektet har som mål å etablere en best mulig prosjektsøknad for et nytt FME på tema havvind. Det nye FMEet på havvind vil bygge på resultat fra pågående FMEer NOWITECH og NORCOWE, men med klar nyskapning og originalitet i forhold til disse. Dette innebærer følgende aktiviteter: - Gjennomføring av en prosess med valg av norske forskningspartnere som et utvalg fra NOWITECH og NORCOWE, og eventuelt andre FoU aktører for å etablere et best mulig landslag av norske FoU partnere. - Etablering av en industri referansegruppe som vil gi råd i valg av forskningspartnere og i utformingen av FoU programmet. - Valg av utenlandske FoU aktører for internasjonalt samarbeid i den nye FMEen og koordinering med utenlandske FoU program, spesielt EU. Søknaden skal gi grunnlag for et langsiktig forskningsprogram på topp internasjonalt nivå som balanserer utdanning, kompetansebygging og innovasjon med sikte på norsk verdiskapning og redusert kostnad for offshore vindkraft.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn