Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Migration to Norway - Flows and Regulations

Tildelt: kr 0,46 mill.

Jessica Schultz jobber med en avhandling med tittelen The Internal Protection Alternativ (IPA) i International Law. Denne avhandlingen søker å besvare følgende spørsmål: Under hvilke omstendigheter kan en statspart til Flyktningkonvensjonen av 1951 nekte beskyttelse til noen på grunnlag av at han eller hun kan finne beskyttelse et annet sted i hjemlandet? IPA er et av de viktigste unntakene fra retten til flyktningstatus i henhold til konvensjonen, spesielt i dagens asylpraksis av europeiske og vestlige stater. Selv om det er enighet om at unntaket ikke skal gjelde om det fortsatt foreligger en reell risiko for forfølgelse, så er statspraksis og akademiske miljø uenige om hvilke andre kriterier bør vurderes. Avhandlingen tar sikte på å avklare traktatgrunnlaget for IPA-praksis og relevante vurderingsfaktorer i henhold til folkeretten.

Fra prosjekt 207262/H20: The overarching research questions of this study are: what is the interrelation between migration flows and regulation? To what extent can the migration to Norway be explained as a function of the national migration regime, the emerging European regime an d the regimes in relevant neighbouring countries? What are the impacts of changing migration trends on the characteristics of the Norwegian migration regimes? The project consists of four interlinked modules: (1) a broad, interdisciplinary, empirical s tudy of the Norwegian regime and immigration flows within the European context. The module is divided into two interlinked parts. First, a qualitative study of the main changes in the Norwegian migration regime and those of Northern European countries in recent decades. Second, a quantitative study of the effect of regulations on migration flows to these countries. In this part, economists will undertake the main analysis. (2) an in-depth analysis of the direct and indirect relationship between internati onal law, EU-law and Norwegian immigration law and policies, especially in regard to presumed 'safe return' of asylum seekers with real protection claims. (3) a qualitative examination of asylum seekers? journeys to Norway. By interviewing Eritrean asylum seekers in transit we will investigate the dynamics of destination choices. What sort of decision process makes Norway the ultimate destination of asylum seekers? One key factor in answering this question is revealing when the decision is taken, and by whom. (4) a comparative, qualitative and quantitative, and in-depth study of the impact of regulation on family/marriage migration. A comparison of the marriage patterns of non-western immigrants in the presumably similar cases of Norway and Denmark offe rs opportunities to identify the effect of variation in the regulatory framework on marriage patterns and the associated migration flows.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon