Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9432 High performance data reconstruction equipment for longterm archived digital content from film

Alternativ tittel: HiperScan

Tildelt: kr 4,0 mill.

Piql's visjon er "to reshape ultra-secure digital preservation". Vi har de siste årene utviklet avansert og innovativ teknologi som muliggjør leveranse av sikker og migrasjonsfri langtidslagring av verdifulle data som en tjeneste; "Piql Preservation Services". Piql bruker fotosensitiv film (piqlFilm) som lagringsmedium siden dette mediet har en levetid på mer enn 500 år. HiPerScan prosjektet har økt lesehastigheten for løsningen ved å utvikle en prototype på en ny og forbedret lesenehet. Denne leseenheten tar i bruk en ny generasjon av optikk samt kamera og datafangst maskinvare (grabbere) som samlet gir en betydelig forbedring i bildekvalitet og antall bilder per sekund som kan leses. For å prosessere den økte bildestrømmen er det også utviklet forbedrede metoder og algoritmer for bilde dekoding og prosessering, til dels ved hjelp av maskinvareakselerert prosessering (GPU) ved hjelp av det standardiserte prosesseringsbiblioteket OpenCL. Summen av forbedringene gjør at løsningen nå fremstår mye mer effektiv og konkurransedyktig. Prototypen oppfyller de fleste kravene som ble definert i starten av prosjektet, men noe arbeid og testing gjenstår før den kan settes i serieproduksjon.

Piql's aim is to reshape digital preservation. Piql is the provider of Piql Preservation services, i.e. long term preservation of digital data on film. Today, scanning and reconstruction speed of data back from film is a major bottleneck. Accordingly, any advances in scanners towards high performance scanners will have two impacts: (1) higher scanning speed will immediately improve economy of the process and (2) better scanner resolution will allow to enhance data density stored on film. Piql will sell the new High Performance Scanner to its existing clients (Piql Partners) globally. The two above reasons will make this an easy sell! The new scanner will also find customers in the media industry and other application fields. Long term preservation of digital data on film as storage medium is becoming an established technology. It is well understood that the amount of data for longterm archiving is growing exponentially and at the same time the market is demanding desperately for such kind of services. Enhancing data density on the medium (film) is a crucial aspect for success of the technology. Project objectives: - Design, develop and demonstrate an ultimate high performance data reconstruction system for reliable, consistent and fast reconstruction of digital content recorded for longterm archival storage. - Investigate on new optical concepts (scanner optics and illumination system) - Investigate on new mechanical concepts - Develop new software and algorithms to handle the massive amounts of raw data - Develop new electronics systems

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS