Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet, fellesymposium DNVA-NTVA-NFR, 28.4.2015, Akademiets hus, Oslo

Tildelt: kr 0,12 mill.

Vi inviterer ledere, forskere og andre fra sektoren med ansvar for samfunnssikkerhet og ulykker ved naturkatastrofer, samt andre ekspertmilj\o er, og regner med en deltakelse på ca. 150 personer. Vi arbeider med en mediestrategi mot avisredaksjoner o.a. i tillegg til bokutgivelsen (opplag 1500) Det Kgl. Slott har meldt at HM Kongen vil delta p\aa\ symposiet i dets fulle lengde. Vedlagt er et budsjett for møtet, med en totalsum 250.000. Vi tillater oss å søke Norges Forskningsråd om et beløp på kr. 125.000 til delvis dekning av disse utgiftene. Programkomite: Professor Roy H. Gabrielsen (DNVA), professor John Grue (DNVA), teknisk direktør Suzanne Lacasse (NTVA), divisjonsdirektør Fridtjof F. Unander (NFR). Fra NFR har avdelingsdirektør Eivind Hovden, spesialr\aa dgiver Brita Slettemark og seniorrådgiver Berit Berg Tjørhom deltatt i planleggingen. Det har tidligere vært arrangert fire slike fellessymposier som vi bedømmer som svært vellykkede (Marin transport i Nordområdene, 19.10.2010; Norsk energipolitikk i lys av den globale energisituasjonen, 1.2.2012; Mat fra havet -- Norges muligheter, 30.1.2013; Helseteknologi -- muligheter for fremtidens helseutfordringer, 29.1.2014).

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid