Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Edda, Tidsskrift for nordisk litteraturforskning 2016

Tildelt: kr 3 370

Prosjektnummer:

248937

Prosjektperiode:

2016 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Se søknadens Vedlegg A.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform