Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om støtte - Tidsskrift for samfunnsforskning

Tildelt: kr 30 468

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Tidsskrift for samfunnsforskning digitalt og på papir i 2016.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform