Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

BioCat - Norwegian Graduate School in Biocatalysis

Alternativ tittel: BioCat- Nasjonal forskerskole i biokatalyse

Tildelt: kr 23,0 mill.

Biokatalyse blir stadig viktigere i industrielle prosesser og i ulike nano-, diagnostikk-, gen- og bioteknologier, noe som blir tilskrevet enzymers unike egenskaper som katalysatorer. Nasjonale strategiske mål om en overgang til en biobasert økonomi, som blant annet inkluderer omdanning av biomasse til høyverdige produkter, er også avhengig av utviklingen av nye biokatalysatorer. Den nasjonal forskerskolen (BioCat) støtter utdanningen av neste generasjons akademiske forskere, industrikandidater og grundere i feltet. PhD-studentene vil få en transdisiplinær utdannelse med elementer fra mange ulike vitenskapelige disipliner, sammen med mer generiske ferdigheter relatert til muntlig og skriftlig formidling, karriereutvikling og mer industrirettede tema som entreprenørskap, IPR og selskapsdannelse. På denne måten får studentene i BioCat en utdannelse som er vanskelig tilgjengelig ved noen enkelt institusjon. Forskerskolen inkluderer 6 universiteter og 3 forskningsinstitutter. Industripartnere og internasjonale samarbeidspartnere søkes også tilknyttet skolen. Forskerskolens mål er å styrke det nasjonale samarbeidet innen biokatalyse og bioprosessering, skape et inkluderende miljø for PhD-studenter og andre forskerrekrutter, samt forsyne industri og akademia med kandidater som har en god bakgrunn til å takle kommende utfordringer innen dette feltet. Denne nye generasjonen av forskere vil få en solid utdannelse for å lede fremtidens FoU innen industri og akademia mot en biobasert økonomi. For å nå dette målet har BioCat utviklet nye spesialiserte kurs, organiserer arbeidssamlinger og konferanser, samt tilrettelegger for og finansierer utdannings- og forskningsopphold. Det forventes i størrelsesorden 25-30 nye PhD-studenter innmeldt i forskerskolen hvert år, og skolen har som mål til enhver tid å ha omtrent 100-120 aktive PhD-studenter.

Biocatalysis is becoming increasingly important in industrial processes and in various nano-diagnostics-, gene- and biotechnologies. Strategic Norwegian goals to convert biomass into market-value products are also dependent on development of novel biocatalytic applications. Additionally, in-depth insight into enzyme function is crucial for biomedical and pharmaceutical sciences. The BioCat national PhD school will aid the training of the next generation of academic researchers, industrial candidates, and entrepreneurs in the field of biocatalysis. The BioCat PhD students will receive a transdisciplinary education with elements from bioinformatics, molecular biology, organic chemistry, biotechnology, bioprocessing, and computational modelling, alongside transferable skills related to scientific communication and career development, and business-related topics such as entrepreneurship and intellectual property protection. As of today, an education comprising all these elements is not available at any of the participating institutions. The BioCat PhD school will include 6 Norwegian Universities and 4 research institutes, with more than 70 participating research Groups/PI's. Industrial partners and international collaborators will also be affiliated. The objective of BioCat is to strengthen collaborations in the field, create a unifying environment for PhD students and other early-career researchers, and to provide academia and industry with candidates equipped to tackle upcoming biocatalytic challenges. This new generation of researchers will be well trained for leading future Research&Development towards a bio-based economy. To achieve this goal, the BioCat school will create new specialized PhD courses, organize summer schools, workshops, and conferences, and arrange research visits at collaborating institutions and industrial sites. More than 30 new PhD students are expected to enter and graduate from the school annualy, with 100-130 students enrolled at any time

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder