Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Petroleum Research School of Norway

Alternativ tittel: Nasjonal forskerskole i petroleumsfag

Tildelt: kr 20,0 mill.

Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP)er etablert for å forbedre PhD utdanningen innen petroleumsrelaterte fag. Forskerutdanningen innen petroleumsfag ved norske universiteter vil styrkes og effektiviseres ved et koordinert tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. En viktig målsetting for forskerskolen er å knytte tettere samarbeid med industrien. Forskerskolen er et tilbud til PhD studenter i petroleumsrelaterte fag om koordinert undervisning, seminarer og konferanser; samt gi tilgang til en møteplass for PhD studenter og for deres veiledere. Alle de fem største universitetene i Norge deltar i forskerskolen, inklusivt UNIS. NFiP sitt virkeområde inkluderer alle petroleumsrelaterte fagfelt, men er begrenset til oppstrøms aktiviteter. Fagfeltene omfatter leting, utforsking, reservoarkarakterisering, boring og utvinningsteknikker; inklusivt CO2 lagring for mer bærekraftige produksjonsmetoder; CCUS for redusert karbonavtrykk har hatt spesielt fokus de siste 5 år. NFiP sine aktiviteter omfatter internasjonale seminarer og konferanser, koordinerte kurs med PhD deltagelse fra alle universitetene i Norge, økt internasjonalisering, forbedret og effektivisert undervisning og veiledning, samt aktiv rekruttering av master studenter til PhD studiet. Pandemien i 2020 har redusert antall utvekslingskandidater og ført til kansellering av aktiviteter i 2020. NFiP har digitalisert noen av sine aktiviteter, som f.eks. initiert digitalisering av feltekskursjoner. Nye digitale CCUS-kurs utarbeidet ifm energiomstilling i petroleumssektoren er blitt etablert med deltagere både fra oljeingeniører fra petroleumsindustrien og PhD- og Master studenter fra alle universitetene i Norge, samt fra NFiP sitt NORAD samarbeid og ved NFiP sine 13 samarbeidsuniversiteter med signerte MoU avtaler i Europa, Asia og Nord- og Sør-Amerika. Mer enn 1600 studenter fra 15 land i Europa, Asia og Amerika har deltatt i NFiP's aktiviteter, se web-siden www.nfip.no

-

Petroleum Research School of Norway/Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP): PhD education in petroleum related sciences at universities in Norway will improve and be more efficient by coordinated interdisciplinary collaboration between the universities graduating these PhDs. Petroleum Research School of Norway, including as active collaborating participants all five major universities in Norway, was therefore established March 10th, 2010. NFiP has so far exclusively been funded by industry; OED provided a one year starting grant. NFiP offers opportunities for the PhD students admitted at the participating universities in Norway, to receive coordinated teaching, intensive courses, participate in international, interdisciplinary collaborative research projects utilizing the networks of all universities in Norway. They are also being offered meeting places and discussion forums that include their supervisors. The NFiP Executive Board consists of two representatives from each of the five collaborating universities. An important objective of the research school is to provide more candidates to the petroleum industry by securing sufficient recruitment to the PhD studies in the petroleum related sciences and to secure that all PhDs have access to the best and most reputational research groups. A secondary objective is to improve the expertise within upstream petroleum activities in Norway. NFiP has contributed to improve petroleum education, scientifically improved petroleum technology and provided more values for the society and the 474 participating PhDs. NFiP covers all petroleum related disciplines, but is limited to upstream activities, including exploration, recovery mechanisms and CO2 storage for more sustainable upstream petroleum activities. All universities with PhD graduation in petroleum related fields are members of the school; i.e. UiO, UiS, UiB, NTNU and UiT; also UNIS is part of the research school; see www.NFiPweb.org for more info on partners.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder