Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets

Alternativ tittel: Norsk forskerskole vedrørende Dynamikken og utviklingen av Jorden og Planetene

Tildelt: kr 23,4 mill.

Den nasjonale forskerskolen for Jordas og planetenes dynamikk og utvikling (DEEP) jobber for å styrke det nasjonale og internasjonale nettverket i fagfeltet og for å tilby spesialisert undervisning til ph.d.-kandidater om jordas struktur og evolusjon, med vekt på en sammenlikning av planeter i solsystemet vårt. DEEP tilbyr mellom fire til seks vitenskapelige emner i året. Seks emner går nå som offisielle emner ved de ulike partneruniversitetene våre, men vi arrangerer spesialiserte emner i tillegg. Vi har for eksempel tilbudt emner som «Arktisk tektonikk, vulkanisme og Svalbards klima» og «Fra støvpartikler til kraterdannelse». DEEP tilbyr emner med hovedvekt på forskerskolens fire hovedtema: 1. Planetær fysikk og global tektonikk, 2. Planetenes indre: Materialer, struktur og dynamikk, 3. Den faste Jorden: Sammensetning og utvikling og 4. Den faste Jorden og dens vekselvirkninger med væsker. I tillegg til at medlemmene våre bygger nettverk når de følger emnene våre, arrangerer vi et eget allmøte hvert år. Dette er arrangert som en minikonferanse med inviterte internasjonale foredragsholdere, posterpresentasjoner og diskusjoner. Vi fokuserer spesielt på å bygge opp det nasjonale nettverket som ph.d.-kandidatene skal være en del av i hele sin forskningskarriere. Det siste året har vi hatt to spennende pilotprosjekter: - Vi har tilbudt unge veiledere og forelesere større undervisningsansvar ved å undervise et av våre emner og følger de opp med faglig påfyll til hvordan man bygger opp et emne og utvikler egen undervisning. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med iEarth, Institutt for geofag og KURT ved UiO. Tanken er at arbeidet skal videreføres både hos oss og via iEarth. - Vi utviklet en virtuell møteplass for ph.d.-kandidatene våre når alle ble sittende hjemme våren 2020. Møteplassen ga et fellesskap og inspirasjon til å holde effektiviteten oppe, i tillegg til kunnskap rundt akademiske skriveferdigheter. Dette prosjektet har fått oss over på virtuelle møteplasser og vi ser en stor fordel ved å kunne følge opp ph.d.-kandidatene hjemmefra når de starter opp en skriveprosess for å hjelpe de med progresjonen og motivasjonen. DEEP har også støtteordninger medlemmene våre kan søke på. Vi utlyser midler til reise og forskning tre ganger i året. I tillegg har vi satt opp fire utlysninger i året til emner (Courses-on-Demand). For en mer detaljert beskrivelse av aktivitetene våre, se: www.mn.uio.no/deep

The proposed Dynamics and Evolution of Earth and Planets research school will educate solid Earth and planetary scientists in a holistic way, placing the Earth's structure and evolution in a comparative planetology context. Norway?s Geosciences institutes have limited resources for attention to global, large-scale processes and changes related to the evolution of the core, mantle and crust and their interaction with the atmosphere and hydrosphere. We will gather the best national and European expertise to educate graduate students in the DEEP research school in the following overarching themes: 1. Planetary Physics and Global Tectonics; 2. Planetary interior: materials, structure and dynamics; 3. Solid Earth: composition and evolution; 4. Solid Earth - Fluid Earth Interactions. These courses will be offered in pairs every second year. In addition, we propose courses on public outreach and student supervision, and will organise each year one topic workshop as well as the General Assembly of the DEEP School, where the students present their results. Several of the international partners host experimental facilities unique in Europe, and welcome doctoral students for research projects that currently cannot be performed in Norwegian laboratories. This will put the students at the forefront of research in Earth and planetary sciences and strengthen and broaden Norwegian research. The students will have the opportunity to receive small travelling grants from the DEEP research school to get support visiting the facilities, conduct field work or take part in courses, which are offered abroad. Further benefits of the school will be more collaboration between the senior scientists in both research projects and research education, nationally and internationally, as well as in improving supervising skills. We expect that this will result in more students completing their PhD programs in the allotted time and fewer students leaving before finishing.

Aktivitet:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder