Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets

Alternativ tittel: Norsk forskerskole vedrørende Dynamikken og utviklingen av Jorden og Planetene

Tildelt: kr 21,9 mill.

Den nasjonale forskerskolen for Jordas og planetenes dynamikk og utvikling (DEEP) jobber for å styrke det nasjonale og internasjonale nettverket i fagfeltet og for å tilby spesialisert undervisning til ph.d.-kandidater om jordas struktur og evolusjon, med vekt på en sammenlikning av planeter i solsystemet vårt. DEEP tilbyr minst seks vitenskapelige emner i året hvorav fire er vanlige kurs innenfor forskerskolens fire hovedtemaer: 1. Planetær fysikk og global tektonikk, 2. Planetenes indre: Materialer, struktur og dynamikk, 3. Den faste Jorden: Sammensetning og utvikling og 4. Den faste Jorden og dens vekselvirkninger med væsker. De to siste er spesialiserte kurs som vi arrangerer når det trengs eller ønskes, etter "Course-on-Demand"-forslag. I 2022 var disse "geomagnetisme og paleogeografi" og "Kunstig intelligens, datavitenskap og geografiske informasjonssystemer". Ph.d.-kandidatene benytter seg av muligheten til å bygge nettverk seg imellom når de følger kursene våre og når de møtes under det årlige allmøte. Allmøtet arrangeres som en minikonferanse med inviterte internasjonale foredragsholdere, posterpresentasjoner og diskusjoner. Heller ikke i 2022 ble alle arrangementer holdt fysisk, men det ble tilbudt mulighet for digital deltakelse. I tillegg til de vitenskapelige emnene utførte vi aktiviteter som muliggjorde sosiale interaksjoner, for eksempel DEEPs virtuelle skriveretreat (som ble implementert allerede våren 2020), eller DEEP Lunch. Vi har også bidratt med utdanningshjelp med "DEEP metodekurs: Introduksjon til MATLAB", "Å skrive med resultater", og med å forbedret ferdigheter med "Vitenskapskommunikasjon - å kjenne og nå ditt publikum". I kjølvannet av pandemien tilbød vi også en workshop "Hvordan vet jeg hvordan jeg har det?" for både ph.d.-kandidater og deres veiledere hvor målet var å bygge motstandskraft og selvforståelse, samt forståelse for hvordan man kan utnytte tilbakemeldinger på en fruktbar måte. DEEP har også støtteordninger som medlemmene våre kan søke på. Vi utlyser midler på opptil 30 000 kroner til reise og forskning tre ganger i året. I tillegg har vi satt opp fire utlysninger i året til emner (Courses-on-Demand) som tilbys enten som spesialiserte emner med studiepoeng eller pedagogiske kurs for ferdighetsforbedringer. For en mer detaljert beskrivelse av aktivitetene våre, se: www.mn.uio.no/deep

The proposed Dynamics and Evolution of Earth and Planets research school will educate solid Earth and planetary scientists in a holistic way, placing the Earth's structure and evolution in a comparative planetology context. Norway?s Geosciences institutes have limited resources for attention to global, large-scale processes and changes related to the evolution of the core, mantle and crust and their interaction with the atmosphere and hydrosphere. We will gather the best national and European expertise to educate graduate students in the DEEP research school in the following overarching themes: 1. Planetary Physics and Global Tectonics; 2. Planetary interior: materials, structure and dynamics; 3. Solid Earth: composition and evolution; 4. Solid Earth - Fluid Earth Interactions. These courses will be offered in pairs every second year. In addition, we propose courses on public outreach and student supervision, and will organise each year one topic workshop as well as the General Assembly of the DEEP School, where the students present their results. Several of the international partners host experimental facilities unique in Europe, and welcome doctoral students for research projects that currently cannot be performed in Norwegian laboratories. This will put the students at the forefront of research in Earth and planetary sciences and strengthen and broaden Norwegian research. The students will have the opportunity to receive small travelling grants from the DEEP research school to get support visiting the facilities, conduct field work or take part in courses, which are offered abroad. Further benefits of the school will be more collaboration between the senior scientists in both research projects and research education, nationally and internationally, as well as in improving supervising skills. We expect that this will result in more students completing their PhD programs in the allotted time and fewer students leaving before finishing.

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder