Tilbake til søkeresultatene

KINA-Kina-programmet

Statsstipend: Energy Harvesting

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

249053

Prosjektperiode:

2015 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KINA-Kina-programmet

Finansieringskilder