Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School in Infection Biology and Antimicrobials (IBA)

Alternativ tittel: Nasjonal forskerskole i infeksjonbiologi og antimicrobielle stoffer

Tildelt: kr 21,0 mill.

Infeksjonssykdommer er en av hovedårsakene til sykdom og dødelighet i hele verden. Gjennom tverrfaglig forskningsinnsats, der man kombinerer ulike strategier for å fokusere på både mikroben og verten, kan en oppnå bedre kunnskap om infeksjonssykdommer for å forebygge og kontrollere sykdom. Fremgangen i dette nye forskningsfeltet, kalt infeksjonsbiologi, har blitt inspirert av behovet for å utvikle nye strategier for å studere infeksjonssykdommer der det endelige målet er å oppnå bedre helse i hele verden. Selv om fokuset på studiet har primært omhandlet patogene interaksjoner, så er det også nå klart at mange interaksjoner mellom verten og mikrobene gir flere fordeler enn ulemper. Derfor vil kunnskap fra infeksjonsbiologi både fremme helse såvel som å forebygge og begrense sykdom. Samtidig er økt antimikrobiell resistens (AMR) opphav til store utfordringer i behandling og forebyggelse av sykdom, og verdens helseorganisasjon (WHO) anser AMR som en av de tre største utfordringene for menneskelig helse i verden.

-

The driving force of the IBA proposal is that more knowledge of the host - microbe interactions at the molecular level is needed. At the same time, we need to gain a better understanding of microbial physiology and metabolisms to identify new drug targets. The aim of IBA is thus to strengthen the national recruitment base and quality for promoting research on infection biology and antimicrobials related to health and disease. A particularly important objective of this doctoral programme is to strengthen domestic and international networking in the subject area. By a concerted joint effort at the national level, the proposed programme will include basic and clinical research in a number of research areas and directions in accordance with the call for proposals issued by the Norwegian Research Council. PhD students and postdoctoral scholars working in different areas of infection biology research will be welcome to participate. Taken together, the main aims are to 1) provide research - based training and education enabling PhD students to develop into internationally competitive, productive, and creative researchers able to address the needs of the Norwegian community and 2) establish a vibrant, successful national program in infection biology that will drive (create, foster) international exchange and cooperation. Strategically, the latter is particularly important as the relevant Norwegian scientific communities currently have no established forum or venue through which to network with other national programs and related funding calls in Europe. Towrads this end, IBA will provide 1)lecture courses on topics of general relevance, 2) advanced training courses on specific methodologies and technologies, 3) workshops on specific topics of import, 4) an annual meeting, student-organized research retreats and national networking platforms, and 5) national and international research internships in relevant research laboratories

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder