Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Formidling: Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

249145

Prosjektperiode:

2015 - 2017

Geografi:

Disse midlene gikk til å arrangere en internasjonal konferanse og til å sette opp en utstilling på Bryggens Museum i Bergen. Konferansen (Multidisciplinary approaches to improving our understanding of immigration and mobility in pre-modern Scandinavia(1000-1900)) ble avholdt i mars 2016, i Bergen, med 13 foredrag og 5 postere presentert av forskere fra en rekke europeiske land. Et resultat av konferansen er boken "Foreigners and outside influences in medieval Norway" som ble publisert av Archaeopress i november 2017. Utstillingen på Bryggens museum åpnet 1. september 2016 og stod frem til midten av august 2017. Tittelen på utstillingen var "Hvor kommer du fra?" og tok for seg innvandring, mobilitet og kontakt med omverdenen i norsk middelalder.

MUSEUMSUTSTILLING: Bryggen Museum i Bergen ønsker å sette opp en utstilling basert på resultatene fra forskningsprosjektet «Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway». Temaer som vil bli tatt opp i utstillingen er: METODE: Vi vil vise hvordan forskningen foregår og hvilke metoder som blir brukt: Isotoper, DNA, morfologi, arkeologi og historiske kilder. RESULTATER: Resultatene fra forskningen vil bli presentert. Vi vil si noe om befolkningssammensetningen på bakgrunn av DNA og isotop resultatene. Det vil si at vi vil gi et innblikk i den genetiske innflytelsen som har virket inn på den norske befolkningen og isotopresultatene vil si noe om mobiliteten i befolkningen. Dette vil bli supplert med informasjon fra historiske og arkeologiske kilder. MØT INDIVIDENE: Denne forskningen egner seg bra til å dras ned på individnivå og vi vil gjenskape livshistorien til tre individer. For hvert individ ønsker vi å få laget en ansiktsrekonstruksjon og vi vil presentere all den informasjon vi har tilgjengelig. Det vil si individets fysiske utforming (ansiktsrekonstruksjon), kjønn, dødsalder og høyde (morfologi), genetiske sammensetning og avstamming (DNA), fødested og forflytninger gjennom livet (stabile oksygen isotoper), sykdom og traumer (patologiske endringer i skjelettet), begravelsessted og måte (arkeologi). REISE: Hvordan flyttet folk på seg i den aktuelle tidsperioden. Ved å beskrive ulike reisemåter og reiseruter vil vi vise forutsetningene for å flytte seg over store avstander. NÅTID: Vi vil si noe om hva forskningen kan si om dagens befolkning for å gi publikum en bedre forståelse for bakgrunnen til dagens samfunn. BOK: En bok som sammenfatter forskningsresultatene, rettet mot et allment publikum, vil bli skrevet. KONFERANSE: En internasjonal konferanse vil bli arranger. Følgende sesjoner er planlagt: -Molecular approaches to immigration and mobility -Population composition and dynamics -Multicultural society in pre-modern Scandinavia?

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell