Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Universitetet i Agder - Open Access publiseringsavgifter - Refusjon 50%

Tildelt: kr 0,19 mill.

UiA har dekket kostnader for publisering av 61 artikler i OA -tidsskrift

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet