Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Tildelt: kr 0,12 mill.

NMBU publiseringsfond ble vedtatt av tidligere Univ. for miljø- og biovitenskap (UMB) i 2012 for støtte til åpen publisering med vedtak i Universitetsstyret og tidligere forskningsnemd. For nåværende NMBU ble det etablert et publiseringsfond på kr. 300.000,- for 2014. Det har i prosjektåret 2014 også blitt arrangert et dagsseminar om vitenskapelig publisering, Open Access, Creative Commons (CCL) og opphavsrett for ansatte og studenter ved NMBU. Av de tre hundre tusen som ble avsatt i fondet for 2014 ble det tilsammen utbetalt kr. 241.983,- i støtte. Det er opprettet retningslinjer for tildeling fra fondet og følgende kriterier må være oppfylt: 1.Publikasjonene må rapporteres som vitenskapelig publisering i CRIStin (Current Research Information in Norway). 2.Publiseringsstøtte gjeld kun publisering i rene "gull" OA tidsskrift. 3.Publiseringsstøtte forutsetter at korresponderende forfatter på gjeldende publikasjon er ansatt eller student ved NMBU og må ha oppgitt NMBU som adress i publikasjonen. 4.Gjeldende publikasjon må være i publikasjonskanaler som er godkjent på nivå 1 eller 2 i NSDs kanalregister og i DOAJ (Directory of Open Access Journals). 5.Maks støtte per publikasjon er kr. 15.000,- (femten tusen). For publikasjoner som bygger på arbeid med ekstern finansiering kan støtten fra fondet bli redusert. 6.Ved behov for prioritering grunnet begrensete midler, prioriteres publisering i OA tidsskrifter på nivå 2. 7.Ubrukte midler blir overført til neste budsjettår. I 2014 ble 38 søknader behandlet og av disse fikk 23 støtte fra fondet. Publikasjonene som fikk støtte var alle i rene "gull" OA tidsskrifter og registrert i NSDs kanalregister. Alle som fikk støtte, unntatt et av tidsskriftene "Ecosphere" utgitt av Ecological Society of America, var registrert i DOAJ. Vi valgte likevel å gi støtte til også dette tidsskriftet da det er "gull" Open Access.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet