Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA for NKVTS 2014

Tildelt: kr 20 000

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress samarbeider med regionale ressursmiljøer innen vold- og traumefeltet, samt relevante kliniske miljøer, forskningsinstitusjoner og faginstanser, nasjonalt og internasjonalt. NKVTS driver ikke klinisk virksomhet, men kunnskapen som produseres ved senteret skal komme praksisfeltet til nytte. I dette virke er det prekært at en høy andel av våre artikler publiseres i åpne tidsskrifter, selv om det gir oss økte kostnader. En relativt høy andel av våre samarbeidspartnere og alle faginstansene som følger vår forskning har ikke tilgang på bibliotektjenester og tidsskriftabonnementer på samme måte som UH-sektoren har. For at praksisfeltet skal kunne holde seg oppdatert og yte best mulig bistand til de som er rammet av vold og traumatisk stress, er det derfor en stor fordel at vi publiserer i åpne tidsskrifter.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet