Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access

Tildelt: kr 29 000

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2014. Artiklene som det søkkes støtte om er: 1. Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M., Fagan, J. & Primicerio, R. (2014). «Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans«. Food Chemistry 153: 207-215. Open access 2. Iversen, M., Grønsberg, I. M., van den Berg, J., Fischer, K., Aheto, D. W. and Bøhn, T. (2014). «Detection of Transgenes in Local Maize Varieties of Small-Scale Farmers in Eastern Cape, South Africa? PLOS Published: December 31, 2014 DOI: 10.1371/journal.pone.0116147 Open access 3. Okeke, M.I., Okoli, A.S., Nilssen, O., Moens, U., Tryland, M., Bøhn, T., and Traavik, T. (2014). «Molecular characterization and phylogenetics of Fennoscandian cowpox virus isolates based on the p4c and atip genes«. Virology Journal. 2014 Jun 27;11(1):119. doi: 10.1186/1743-422X-11-119 Open access 4. Wickson, F. and Forsberg, E-M. (2014) ?Standardising Responsibility? The Significance of Interstitial Spaces? Science and Engineering Ethics DOI 10.1007/s11948-014-9602-4 Open access

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet