Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Tildelt: kr 24 000

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet