Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond ved Høgskolen i Bergen

Tildelt: kr 28 000

Publiseringsfondet ble opprettet som et pilotprosjekt på 1 år, med oppstart høsten 2014. Denne piloten vil være ferdig sommeren 2015 og det skal da gjennomføres en evaluering. Målet med evalueringen er, i tillegg til å vurdere bruk og administrasjon av fondet, også å se på alternative måter å støtte Open Access publiseringen ved HiB. Høsten 2014 ble det 4 søknader innvilget på til sammen 55 409 kroner.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet