Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringstiltak for åpen publisering

Tildelt: kr 13 000

Høgskolen i Hedmark opprettet publiseringsfond fra og med 2014. Opprettelse av publiseringsfond knytter seg til høgskolens arbeid med å gjøre sin forskning offentlig tilgjengelig (Open Access). Høgskolen i Hedmark har i de siste årene utmerket seg i arbeid med åpen tilgang gjennom vårt åpne institusjonelle arkiv, Brage. I tillegg ønsker stadig flere nå å publisere i Open Access-tidsskrifter, hvorav flere finansieres av publiseringsavgifter. For å fjerne barrierer for publisering i disse, setter høgskolen nå av midler for å dekke publiseringsavgifter. I 2014 er det satt av 150 000 kroner til dette formålet. Retningslinjer (vedtatt i FoU-utvalget 26.11. 2013) 1. Artikler der førsteforfatter er ansatt eller student ved HH og HH framkommer som forfatterens tilhørighet støttes av fondet (med forbehold om budsjett). 2. Artikkelen skal registreres i Cristin og skal deponeres i Brage. 3. Tidsskriftet må være på nivå 1 eller 2 i DBHs register over publiseringskanaler eller det er dokumentert at tidsskriftet er meldt inn og vurdert som nytt i kanal 1 før publiseringsstøtte utbetales. 4. Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ). 5. Støtte gis primært til rene Open Access-tidsskrifter. Publisering i hybridtidsskrift på nivå 2 kan støttes med 15 000 kr/artikkel. (Forfatteren betaler et gebyr til et tradisjonelt tidsskrift eller forlag for å gjøre en enkelt artikkel åpent tilgjengelig på web)

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet