Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA_2014_Bioforsk

Tildelt: kr 11 000

To publikasjoner i PLOS One fakturert i 2014 - Admixture and gene flow from Russia in the recovering Northen European Brown bear (Ursus arctos) http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0097558 - The genome of the generalist plant pathogen Fusarium avenaceum With genes involved in re ...http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4237347/

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet