Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Brazil as a new super power in aquaculture

Tildelt: kr 99 999

Samarbeidet med Brasil startet med gjesteforsker-prosjektet til Dr. Erica Vidal (Post larve feeding of marine fish species, fra Havbruksprogrammet). Hun besøkte Trondheim, og samarbeid om startfôring av marine arter ble etablert. I 2014 bevilget Latin Amerika programmet i Forskningsrådet prosjektet SUSAQUA-BRASIL. Det er blitt opparbeidet et godt samarbeid med flere universiteter og myndighetspersoner i Brasil, og i November 2014 ble det bestemt at vi ønsker å arrangere et Brasil- Norway seminar under AquaNor i Trondheim (August). Det er ønske om at 5 av prosjektdeltakere/referansegruppen fra Brasil reiser til Norge for å delta på seminaret med foredrag, samt å delta i diskusjonen. Reisekostnadene til to av deltakerne, samt arrangementkostnader (ikke timer) søkes dekket av Havbruksprogrammet.

Budsjettformål:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet