Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

HSN, NCE-MNT, SFI-CIUS US-Norway Collaboration on Ultrasound Technology and Harsh Environment Sensor

Alternativ tittel: USA-Norge samarbeid på ultralydteknologi og sensorer for krevende miljøer

Tildelt: kr 2,7 mill.

InCoNUS prosjektet er et samarbeidsprosjekt med partnere fra Norge og USA for å utvikle utdanning i verdensklasse og fremme forskning innen feltene ultralyd transducerteknologi og sensorer for krevende miljøer. Partnerne er: Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)/Universitetet i Sørøst-Norge(USN), Norwegian Centres of Expertise Micro- and Nanotechnology (NCE MNT), Senter for Forskningsdrevet Innovasjon for Innovative Ultrasound Solutions (SFI CIUS),University of Illinois at Chicago(UiC) og Ultrasound Transducer Research Center (UTRC)ved University of Southern California (USC). Prosjektet har bidratt til å øke omfanget, kvaliteten og relevansen til det vitenskapelige samarbeidet mellom partnerne, spesielt ved å fremme sterkt samarbeid og vekselvirkning mellom utdanning, forskning og industri. I perioden fra mars 2016 til juni 2019 har følgende aktiviteter skjedd: a. Oppstarts-besøk til UTRC på University of Southern California og AMFG på University of Illinois i Chicago for HSN prosjektgruppen i mars 2016. b. Besøk fra AMFG til HSN i mai 2016. c. Besøk fra UTCR til HSN i juni 2016. d. To master studenter fra HSN til UTRC i januar 2016 for 3 måneder utveksling. HSN veileder besøker UTRC i mars 2017. e. En master student fra HSN til AMFG i februar 2016 for 3 måneder utveksling. HSN veileder besøker AFMG i juni 2017. f. Besøk fra UIC AMFG til HSN i juni 2017. g. Tidligere nevnte master utvekslingsstudent fra HSN til AMFG ble tilbydt og aksepterte en PhD studentstipend på UIC AMFG i august 2017. h. Besøk fra UIC AMFG til HSN i oktober 2017. i. Besøk fra HSN til UIC AMFG Workshop i oktober 2017. j. En fakultetsmedlem fra HSN/USN til UIC AMFG fra primo januar 2018 til ultino desember 2018. k. En PhD student fra USN til UIC AMFG i 3 måneder fra juni 2018 til september 2108. l. En professor fra USN for 1 års opphold hos USC fra juni 2018 til mai 2019. m. En professor fra USC på 1 ukes kortidsbesøk i juni 2019.

The exchanges have been successfully implemented

Buskerud and Vestfold University College (HBV) vision and strategy is to be highly competitive internationally within micro- and nanotechnology education and research in close collaboration with its industry partners and international centres of excellence. HBV has world-class research groups within micro- and nanosystems technology, focusing on applied and industry-relevant research. HBV also offers studies within micro- and nanosystem technology at BSc, MSc and PhD level. Located at campus Vestfold is NCE Micro- and Nanotechnology (MNT), an industrial cluster centred on the production of ICT systems, microsystems and the usage of micro- and nanotechnology. Recently the SFI "Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries" (CIUS) was formed, in which HBV will join forces and explore synergies between academia and industry using ultrasound technology for different applications. For HBV, NCE MNT and SFI CIUS ultrasonic imaging transducer technology and MNT based sensors and actuators are important, established and focused R&D areas. On this basis HBV, together with NCE MNT and SFI CIUS, wants to develop world-class education and research with Berkeley Sensor & Actuator Center (BSAC), at University of California at Berkeley and the Ultrasound Transducer Research Center,UTRC, University of Southern California, two well recognized research institutions in USA. In this project, activities in higher education are focused towards improving the quality and attractiveness of the education by expanded and improved curriculums, and with student and faculty exchanges. Within the project period, we will stimulate to establish joint R&D projects together with associated enterprises in NCE MNT and in CIUS. We will also promote the project in the international scientific communities in ultrasound technology and MNT for harsh environment to attract both talented students and highly qualified international experts.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research