Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Field Development in Remote and Harsh Environments - Innovative student-based research

Alternativ tittel: Feltutvikling i fjerne og ugjestmilde miljø - Innovativ student-basert forskning

Tildelt: kr 3,8 mill.

Utforsking, feltutvikling og produksjon av hydrokarboner flytter seg lengre nord, inn i områder med dypere vann, mer avsidesliggende lokasjoner og mer utfordrende miljø. Helse, miljø og sikkerhet spiller en enda større rolle enn i tradisjonell utvinning av hydrokarboner, og det er et behov for ny og bedre teknologi, bedre operasjonsmodeller, en dypere forståelse og bedre vitenskapelig fundament om det operasjonelle miljøet og samspillet mellom disse. Med nye funn offshore Newfoundland Canada og langt nord i Norge, har disse to nasjonene mange felles utfordringer. Lange avstander fra land, ugjestmilde forhold for operasjon og miljøsensitive områder i tillegg til begrensninger i operasjonsvindu grunnet værforhold. NTNU og Memorial University of Newfoundland (MUN) med industriklyngen GCE Blue Maritime går her sammen for å etablere og utvikle et internasjonalt samarbeid for fremragende utdanning og forskning med fokus i feltutvikling i fjerne og ugjestmilde miljø. Gjennom dette prosjektet har forskere fra NTNU og MUN innen petroleumsteknologi, marin teknologi og logistikk etablert tettere samarbeid og gjennomført en rekke besøk til Trondheim og St. Johns. Flere felles prosjektsøknader er utviklet, flere master- og phd-kandidater har bi-veiledere fra begge universitet og et sterkt samarbeid er under utvikling. Én viktig aktivitet i prosjektet har vært to årlige sommerskoler for masterstudenter fra begge institusjoner, som har hatt fokus på feltutvikling og hatt en varighet på 6 uker. I sommerskolen har også GCE Blue Maritime, Equinor og Shell bidratt inn. Årlige workshops har vært en annen viktig aktivitet, og den siste ble avholdt i juni 2018 ved Memorial University med presentasjoner fra en rekke akademiske institusjoner og industrielle aktører på Newfoundland samt NTNU.Samarbeidet har også bidratt til kontakt med Petroleum Research Newfoundland & Labrador, samt flere universiteter i Nord-Amerika.

One main activity in the project has been the annual summer school with 6 students from each institution working together for 6 weeks on field development in remote and harsh areas. GCE Blue Maritime, Equinor and Shell have also contributed into the summer school. Another is annual workshops alternating between Memorial University and NTNU, with the latest one being held in June 2018 at Memorial University with a large number of participants and presentations by academic institutions and companies on Newfoundland, as well as NTNU and Equinor. A third activity is the development of relevant courses til be implemented in curricula at MUN and NTNU. The project has also led to contact with Petroleum Research Newfoundland & Labrador, in addition to several universities in Northern America.

Exploration, field development, and production of hydrocarbons are moving farther north, into deeper water, into more remote locations and harsher physical environments. Health, safety, and environment plays an even larger role than in traditional hydrocarbon development, and there is a need for new and better technologies, new models for operation, a deeper understanding and scientific knowledge of the operational environment and the interplay of all these factors that includes ice management. With the discoveries offshore of Newfoundland, Canada and in the High North of Norway, Canada and Norway are facing many similar challenges. Remoteness, harsh and environmentally sensitive areas, and restrictions on the operational window due to fog and ice are just a few of the challenges. The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, Norway and Memorial University of Newfoundland (MUN) in St. Johns, Canada are teaming up to establish and develop an international partnership for excellent education and research focusing on field development in remote and harsh environments. Building on leading research groups at both institutions, a number of complementary fields of education and research have been identified related to field development in remote and harsh environments: Integrated operations, increased and enhanced oil recovery, drilling, integrated logistics support & emergency preparedness, underwater vehicles, autonomous operations and safety and risk management. Through developing a tight link between the two institutions and between research and education, NTNU and Memorial University, and including the industrial cluster GCE Blue Maritime, will develop a long-lasting collaboration that is expected to enable the two institutions to become world-leading in field development and operation in remote and harsh environments.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research