Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

MultiLing in partnership with South Africas top universities

Alternativ tittel: MultiLing i partnerskap med Sør-Afrikas topp universiteter (MultiLingSA)

Tildelt: kr 3,1 mill.

Senter for flerspråklighet (MultiLing) er et senter for fremragende forskning (SFF) med tilhørighet til Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Dagens mobilitet og teknologiske utvikling har ført til økt flyt og utveksling av språk og kultur. MultLings mål er å fremskaffe kunnskapsbasert viten om de språklige konsekvensene av den senere tids globalisering, både for enkeltindividet og i samfunnet. Vi undersøker hvordan flerspråklighet læres og brukes, og hvordan samfunnsmessige og politiske påvirker forholdene for flerspråklighet. Vår visjon er å bidra til kunnskap om muligheter og utfordringer ved flerspråklighet slik at samfunnet effektivt kan forvalte språklig mangfold og at individer kan få utvidet sitt kommunikative handlingsrom. Sør-Afrika er språklig sett et svært sammensatt land som gir mange viktige og unike perspektiver til studiet av flerspråklighet. Gjennom støtte fra INTPART var hovedmålet for MultiLing å etablere, styrke og videreutvikle partnerskap med de beste forsking- og utdanningsinstitusjonene i Sør-Afrika. Samarbeidet inkluderte University of the Western Cape, University of Cape Town, University of the Witwatersrand, og Stellenbosch University. Hvert enkelt av disse universitetene har forsknings og undervisnings profiler som har bidratt til fremragende forskning om flerspråklighet. Gjennom INTPART-partnerskapet utvekslet vi erfaringer og la til rette for mobilitet av personal. Vi organiserte fellesseminarer og konferanser, utviklet kurser, samt utvekslet gjesteforskere, undervisningspersonale og forskningsadministrativ støtte mellom institusjonene. Prosjektet startet offisielt i mars 2016 med en åpningskonferanse som samlet 70 forskere fra alle partnerinstitusjonene. I løpet av prosjektet har forskere vært på lengre og kortere gjesteopphold. I 2016 ble det arrangert sommerskoler for stipendiater i Oslo og Cape Town med forelesere fra de partnerinstutisjonene. I 2017 ble det arrangert et felles intensivkurs om eksperimentelle metoder innen flerspråklighet i Cape Town med kursholdere fra UiO. I 2017 ble det arrangert sommerskole for stipendiater i Oslo og Johannesburg med forelesere fra de partnerinstutisjonene. Og i 2018 ble det arrangert sommerskole for stipendiater i Oslo og Cape Town igjen med forelesere fra de partnerinstutisjonene. Partnere i Sør Afrika har også hatt prioriterte plasser ved Vinter og sommerskoler i Oslo og København. Prosjektet har også munnet ut i noen sampublikasjoner.

Increased international research collaboration and publications Top research training courses Co-supervision of doctoral candidates and joint courses Mobility of students and researchers, as well as structures that support mobility Joint presentations at international conferences Joint articles and publications among researchers and/or (post)graduate students in the partnerships Lectures at partner institutions

The main goal of the partnership project is for MultiLing to establish, further develop and strengthen collaboration with scholars at key South African universities whose work is highly relevant for the research agenda at MultiLing, including researcher training and education. MultiLing's goal is to generate state-of-the-art scientific knowledge on individual and societal multilingualism across the lifespan. The Center?s vision is to understand and to contribute to how society can deal with the opportunities and challenges of multilingualism through increased knowledge, promoting agency for individuals in society, and a better quality of life, no matter what linguistic and social background. In order to do so, MultiLing's goals involve bringing together disciplines that have hitherto often been fragmented within linguistics, namely psycholinguistic and sociolinguistic approaches to language and multilingualism, through the study of the whole multilingual individual at all phases of life and in the context of society. Important research themes are multilingual competence in the individual, multilingual language choices and practices, and the management of multilingualism in language policy and ideologies. These research themes are central for the proposed project and collaborative activities. While there is increasing attention to mobility and linguistic diversity resulting in widespread multilingualism in a European context, there is a growing interest and need to draw attention to southern experiences of multilingualism, mobility and diversity. The South African scholars are all engaged in relevant research for MultiLing's goals. The joint activities include jointly organized seminars, workshops and conferences; guest researcher visits; exchange of research and teaching staff, as well as research administrative staff; postgraduate student exchanges; and discussions towards enriching course and curriculum development.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research