Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Timing and sound in musical microrhythm

Alternativ tittel: Musikk og mikrorytmikk

Tildelt: kr 10,9 mill.

TIME-prosjektet skal bidra til ny kunnskap om hvordan lydlige aspekter påvirker hvordan vi oppfatter timing på musikkens mikronivå. Vi ønsker også å finne ut hvordan dette varierer med kulturell bakgrunn og læring og undersøker timing i forskjellige musikalske sjangre som alle har rytme som er et sentralt estetisk fokus, nærmere bestemt jazz, elektronisk dansemusikk (EDM), R&B/hip-hop, samba og den skandinaviske springar/polska-tradisjonen. Prosjektets gruppe av kvalitative forskere har gjennomført semi-strukturerte intervjuer med musikere og produsenter som viser at det er systematiske forskjeller, men også likheter, mellom sjangrene når det gjelder hvordan man jobber og tenker rundt mikrorytmikk. De fleste av musikerne og produsentene har detaljert kunnskap om hvordan lydformingen påvirker opplevd timing i deres sjanger og tar dette i betraktning når de lager musikk. I prosjektets kvantitative del har vi gjennomført en serie med eksperimenter som viser klare sammenhenger mellom lydens ansats og varighet og hvordan vi hører lydens temporale plassering. Vi har også undersøkt om sjangerbakgrunn betyr noe for hvordan musikerne hører disse sammenhengene. Resultatene så langt tyder på at dette er tilfelle for instrumentalister, særlig når lydene gir assosiasjoner til egen sjanger. Vi vil følge opp dette i en ny studie med sangere fra forskjellige sjangre. Vi har også samlet lyd- og bevegelsesdata fra musikere som spiller med forskjellig timing. Resultatene viser en systematisk sammenheng mellom timing, kroppsposisjon og hvordan lyden formes. Prosjektet har arrangert flere internasjonale workshoper og hatt besøk av gjesteforskere fra USA, Tyskland, og Frankrike.

This project investigates the impact of sound-related features on the perception of temporal relationships in music performance and perception. Its main hypothesis is that musical-cultural experiences are perceptually formative--that they make an imprint not only on how we understand and assess sensory information but also on perceptual mechanisms in the individual at the most basic level. The overall research question of the project, then, is as follows: How do features of sound and timing interact at the micro level of auditory perception? More specifically, we ask, first, how sound-related features influence temporal placement in music, and secondly, to what extent is the perception of temporal relationships at the micro level of music dependent on musical-cultural background and training? We focus on four musical genre cultures in which rhythm is variably constituted as a key aesthetic marker: jazz, electronic dance music (EDM), contemporary R&B/hip-hop, and traditional Scandinavian fiddle music. Through the present project, we expect to gain new empirical and theoretical knowledge about (1) the four musical genres in question, (2) the interaction between temporal and sound-related features in auditory perception in general, and (3) the specific role of cultural variation in this regard. By looking at the extent to which the perception of temporal relationships at the micro level of music is dependent on training and musical-cultural background, we also engage with the current debates regarding the relationship between perception and culture, and the question of primacy therein.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam