Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Timing and sound in musical microrhythm

Alternativ tittel: Musikk og mikrorytmikk

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektnummer:

249817

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2016 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

TIME-prosjektet skal bidra til ny kunnskap om hvordan lydlige aspekter påvirker hvordan vi oppfatter timing på musikkens mikronivå. Vi ønsker også å finne ut hvordan dette varierer med kulturell bakgrunn og læring og undersøker timing i forskjellige musikalske sjangre som alle har rytme som er et sentralt estetisk fokus, nærmere bestemt jazz, elektronisk dansemusikk (EDM), R&B/hip-hop, samba og den skandinaviske springar/polska-tradisjonen. Prosjektets gruppe av kvalitative forskere har gjennomført semi-strukturerte intervjuer med musikere og produsenter som viser at det er systematiske forskjeller, men også likheter, mellom sjangrene når det gjelder hvordan man jobber og tenker rundt mikrorytmikk. Gjennomgående er bevisstheten om lydformingens betydning for persipert timing veldig høy. I prosjektets kvantitative del har vi gjennomført en serie med eksperimenter som viser klare sammenhenger mellom lydens ansats og varighet og hvordan vi hører lydens temporale plassering. De første artiklene fra dette arbeidet er publisert, og vi jobber nå med å utforske om sjangerbakgrunn betyr noe for hvordan musikerne hører disse sammenhengene. Vi har også samlet lyd- og bevegelsesdata fra musikere som spiller med forskjellig timing. Resultatene viser en systematisk sammenheng mellom timing, kroppsposisjon og hvordan lyden formes. Prosjektet har arrangert flere internasjonale workshoper og hatt besøk av gjesteforskere fra USA, Tyskland, og Frankrike. I Corona-tiden har imidlertid både konferansedeltakelse og gjesteforskerbesøk blitt betydelig redusert.

This project investigates the impact of sound-related features on the perception of temporal relationships in music performance and perception. Its main hypothesis is that musical-cultural experiences are perceptually formative--that they make an imprint not only on how we understand and assess sensory information but also on perceptual mechanisms in the individual at the most basic level. The overall research question of the project, then, is as follows: How do features of sound and timing interact at the micro level of auditory perception? More specifically, we ask, first, how sound-related features influence temporal placement in music, and secondly, to what extent is the perception of temporal relationships at the micro level of music dependent on musical-cultural background and training? We focus on four musical genre cultures in which rhythm is variably constituted as a key aesthetic marker: jazz, electronic dance music (EDM), contemporary R&B/hip-hop, and traditional Scandinavian fiddle music. Through the present project, we expect to gain new empirical and theoretical knowledge about (1) the four musical genres in question, (2) the interaction between temporal and sound-related features in auditory perception in general, and (3) the specific role of cultural variation in this regard. By looking at the extent to which the perception of temporal relationships at the micro level of music is dependent on training and musical-cultural background, we also engage with the current debates regarding the relationship between perception and culture, and the question of primacy therein.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam