Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

PlagPART: A Norwegian-Russian-Chinese research and training network on the study of plague

Alternativ tittel: PlagPART: Et norsk-russisk-kinesisk forsknings- og utdanningsnettverk på studiet av pesten

Tildelt: kr 51 000

Hovedformålet for PlagPART-prosjektet har vært å utvide samarbeidet mellom CEES/UiO og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Kina og Russland (i tillegg til Mongolia, Georgia og Aserbajdsjan), der alle er sammenknyttet gjennom sin forskning på pesten. Våre viktigste samarbeidspartnere er Beijing Normal University og Tsinghua University,i Kina og Lomonosov Moscow State University i Russland. Det kinesiske Zhejiang University var opprinnelig med, men trakk seg ut pga endrete prioriteringer. CEES forskere har som, direkte eller indirekte, resultat at PlagPART samarbeidet, publisert eller er i ferd med å publisere felles artikler (på pest så vel som andre tilhørende emner) med forskere fra disse universitetene. Vi ønsket også å benytte oss av kompetansen til fem andre høyt kvalifiserte partnere. Ved å bruke PhD-studenter, forskere og vitenskapsmenn og deres forskning på pesten ønsker vi å trene en ny generasjon av tverrfaglige studenter innenfor en internasjonal setting av topp internasjonal forskning. Dette har styrket UiOs strategisk plasserte forsknings- og utdanningssentre i Kina og Russland (og andre land).

See report.

The main focus of PlagPART will be to extend collaboration between the CEES/The main focus of PlagPART will be to extend collaboration between the CEES/University of Oslo and research and educational institutions in China and Russia (as well as Mongolia, Georgia and Azerbaijan) through PhD students, researchers and scholars, all mutually connected by their research on plague. Our main partners are Beijing Normal University, Tsinghua University and Zhejiang University in China, and Lomonosov Moscow State University in Russia, together with five other high-quality associated partners. A main objective of the project is to contribute to the training of a new generation of interdisciplinary scientists within an international setting of top international research. This will connect the University of Oslo with strategically placed research and education centers in China and Russia (and other countries). To achieve our objectives, PlagPART is organized into four main work packages. WPI and WPII dealing with PhD student and researcher mobility and supervision on an individual level, whereas WPIII addresses joint workshops to achieve plenary meetings and interactions, and WPIV addresses long-term joint course and curriculum development to institutionalize these collaborations to achieve synergy of student training and research. Training listed under WPI-II will be closely linked to ecological, evolutionary and genomics (including ancient DNA) methods currently in use by the CEES team and the expertise in remote sensing, genomics plague natural history and climate ecology pioneered by the various partners. The workshops listed under WPIII will be closely linked to ongoing work within the network, and used to coordinate joint research, supervision, courses and lectures, forming the basis for the long-term perspectives developed in WPIV. WPIV is anchored in existing agreements between UiO and partner institutions and will be extended by mapping the optimal contributions with

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research