Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NorTex Data Science Cluster

Alternativ tittel: NorTex Data Science Cluster

Tildelt: kr 4,0 mill.

Beslutningstaking i styring av prosesser gjøres i dag i økende grad ved hjelp av i større eller mindre grad prosesserte data. Kapasiteten vi nå har i dataoverføring og regnekraft muliggjør betydelig effektivisering av prosesser gjennom slik beslutningsstøtte, men vi kan bare oppnå slik effektivisering dersom dataene bearbeides og fremstilles på en hensiktsmessig måte. For oljeboring vil bedre beslutningstaking basert på bedre utnyttelse av dataressurser kunne bidra til reduserte feltkostnader og redusert energiforbruk ved utvinning av olje og gassressurser. Videre vil bedre beslutninger kunne bidra til å unngå uønskede hendelser som kan både forsinke og fordyre feltutbyggingsprosjekt - og ha konsekvenser for miljø. Dette prosjektet har hatt som hovedformål å etablere et bærekraftig partnerskap mellom Norge og USA for forskning og utdanning innen datavitenskap, med hovedfokus på oljeboring. Prosjektpartnere har vært Rice University, University of Texas at Austin, Universitetet i Agder, Global Centre of Excellence (GCE) NODE og International Research Institute of Stavanger (IRIS). Prosjektet har vært ledet av IRIS, som fra 2019 er blitt en del av Norwegian Research Centre (NORCE). Det er også etablert samarbeid med Universitetet i Stavanger innen datavitenskap gjennom prosjektet. Prosjektet har vært tilknyttet Senter for Fremdragende Innovasjon (SFI) DrillWell og Offshore Mechatronics. Gjennom jevnlig organisering av workshops og seminarer i Houston og i Norge, godt støttet av Greater Stavanger og det norske konsulatet i Houston, har prosjektet bidratt til å etablere et bredt kontaktnett over Atlanteren på tvers av industri, akademia, forskningsinstitutt og styringsorganer. Partnerskapet har som målsetning å fortsette denne møteaktiviteten, med hovedfokus på OTC i Houston og ONS i Stavanger. Utveksling av professorer, forskere og PhD studenter mellom partnerne har bidratt til å knytte sterke faglige bånd mellom de akademiske miljøene, med flere publikasjoner som konkret resultat. Denne aktiviteten vil fortsette etter prosjektet med planlagt utveksling av PhD studenter høsten 2019. Videre har norske studenter deltatt ved sommerskole innen datavitenskap i Houston, og det er økende interesse for slik utveksling. I prosjektet har partnerne jobbet med prosjektgenerering knyttet til data kommunikasjon og datavitenskap, støttet av SFIene. Dette har resultert i et demonstrasjonsprosjekt på data semantikk, Drilling Data Hub Demonstrations, nødvendig for at systemer på boreriggen skal kunne kommunisere godt, og som tilrettelegger for automatisering. Resultater av demoprosjektet forventes anvendt av industri på Norsk sokkel, og det foreligger også planer om uttesting i samarbeid med prosjektpartnere og industri i USA. Det er også generert flere prosjektforslag med fokus på maskinlæring til prosessdiagnostisering, sist innsendt til IKTpluss våren 2019. Det tette samarbeidet som er etablert gjennom prosjektet åpner for flere slike samarbeidsmuligheter framover. NorTex Data Science Cluster er gjennom prosjektet etablert med tilhørende nettside www.nortexdatascience.org, med målsetning om fortsatt kontinuerlig aktivitet.. Det etablerte akademiske samarbeidet mellom universitetene og NORCE vil fortsette ut over prosjektperioden. Videre er det utviklet en plan for et bredere samarbeid innen generell datavitenskap på tvers av Atlanteren, i tillegg til plan for modernisering av læreplanen for boreingeniører, tiltenkt å dekke også etterutdanning, hvilket anses som meget viktig i dagens hurtig endrende digitale arbeidssituasjon. Gjennomføring av disse initiativene skal oppnås ved hjelp av bilaterale programmer og industrifinansiering.

The project has helped increase collaborative publications, project generation, and contributed to education through PhD exchange between the US and Norway and through participation of Norwegian students at Data Science Boot Camp at Rice University. Building on these efforts, the project partners plan on renewing the drilling engineering curriculum, which will help provide drilling engineers with relevant competency for the developing digital workplace. The project has through events contributed strongly to technology sharing, with respect to both educational infrastructure and industrial applications. Finally, there is potential for extended US-Norway collaboration within data science in general, which the project partners will work towards this moving ahead.

With the proposed NorTex Data Science Cluster the partners of this application will generate a long-term relationship under the already established NorTex partnership between Texas and Norway. NorTex is built on the existing initiatives already carried out by the Norwegian Consulate General in Houston, Innovation Norway, INTSOK, and the Norwegian-American Chamber of Commerce in Houston. The main area of focus for the proposed NorTex Data Science Cluster is to initiate and expand collaboration on education and research within Big Data and data analytics between universities and industry in Norway and Texas, and further to integrate relevant industry into the different university collaborations. The prioritized area of application for the proposed project will be within Energy, but areas such as Health, Urban Development and Education are equally important and will be a part of the NorTex Data Science Cluster in the longer term. In today's drilling and well operations, data is collected from numerous sources with different data format and with limited data validation, typically unstructured and not adequate for real-time data processing. When drilling a well, data from down hole is restricted by the poor bandwidth from mud pulse telemetry, but will be largely increased by high-speed telemetry. When large amount of down-hole measurements can be transmitted, processed and analyzed in real time, the ability to prevent drilling anomalies and optimize drilling performance will be revolutionized. The objectives of this project addresses Big Data and data processing challenges that need to be addressed in order to close the Technology Gaps defined by OG21. The SFIs related to this application address research and development of technology prototypes within the prioritized areas of TTA3; Future Technologies for Cost-effective Drilling and Intervention.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research