Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership between Norway and Japan for excellent Education and Research in Weather and Climate Dynamics

Alternativ tittel: Partnerskap mellom Norge og Japan for fremragende utdanning og forskning i vær og klimadynamikk

Tildelt: kr 3,2 mill.

Partnerskapet mellom Norge og Japan for fremragende utdanning og forskning (NORPAN) omfatter de fleste store institusjonene rundt Tokyo som utdanner doktorgradsstipendiater i klimavitenskap. Totalt er mer enn 25 doktorgradsstipendiater og masterstudenter, samt rundt 46 forskere, involvert. Hovedpartneren i Japan er Atmosphere and Ocean Research Institute, sammen med tre ytterlige partnere: Research Center for Advanced Science and Technology, University of Tsukuba og National Insititute for Polar Research. NORPANs forskerutdanning fokuserer på å forbedre vår forståelse av det koblede klimasystemet i nåtid, fortid og fremtid, og vil etablere et internasjonalt anerkjent forskerutdanningsmiljø for stipendiater som jobber innenfor feltene meteorologi, klimadynamikk og interaksjoner mellom atmosfære og hav. Programmet skal gi deltakerne inngående kunnskap i sine spesifikke fagfelt samt opplæring på tverrfaglig forskning. Videre vil NORPAN jobbe for å internasjonalisere forskningsaktiviteter mellom Norge og Japan, og bygge den nødvendige plattformen for økt utveksling og felles utdanning av norske og japanske stipendiater og masterstudenter. For å styrke forskningsopplæringsnettverket fortsatte vi å koordinere aktiviteter i de siste 5 månedene av prosjektet. 5.-7. desember besøkte to seniorforskere og to doktorgradsstudenter fra Research Center for Advanced Science and Technology (RCAST) ved University of Tokyo Geofysiske Institutt og Bjerknes Senter for Klimaforskning for et verksted om luft-sjø-interaksjonsprosesser langs de vestlige grensestrømmene. Etter verkstedet ble de en ekstra dag for noen flere diskusjoner og utvekslinger. 12.-15. februar 2019 avsluttet vi prosjektet med NORPAN Closing Workshop and Meeting i nærheten av Tokyo. Dette ble det største NORPAN-arrangementet noensinne, med totalt 56 deltakere, inkludert noen internasjonale gjester fra Storbritannia og USA. Verkstedet avsluttet med taler av to prosjektledere som reflekterte over hva som er oppnådd de siste tre årene med intensivt samarbeid mellom norske og japanske partnere. Begge talerne uttrykte sitt sterke ønske om å fortsette samarbeidet og vil aktivt følge opp kommende muligheter for finansiering for å fortsette å støtte aktivitetene som NORPAN startet. Etter sluttmøtet ble noen få norske forskere værende fra noen få dager til 3 uker ekstra for å besøke University of Tokyo for flere vitenskapelige diskusjoner og samarbeid. Samlet sett ga utvekslingsbesøkene til NORPAN-forskerne svært verdifulle og fruktbare muligheter til å diskutere og identifisere videre temaer for forskningssamarbeid. Besøkene fremhevet merverdien av utveksling av ideer innenfor NORPAN-prosjektet og det internasjonale nettverket. For å styrke utveksling og fellesopplæring blant norske og japanske studenter, inviterte vi en japansk doktorgradsstipendiat fra NORPAN til å delta på Diabatic Winter School fra 3.-8. mars. Denne skolen ble organisert av forskerskolen CHESS og var internasjonal av natur, og gir dermed en verdifull mulighet til fruktbare vitenskapelige diskusjoner og internasjonalt nettverk.

NORPAN has successfully enhanced, intensified, and extended the collaboration and research training among Norwegian and Japanese leading educational and research institutions via a range of activities: (1)A total of 12 workshops and trainings which brought together climate scientists from Norway and Japan;(2)Joint supervision of Norwegian and Japanese PhD students which is resulting joint publications; (3)NORPAN had supported 10 Japanese and 8 Norwegian scientists for short research stays, which had resulted in 2 published scientific articles co-authored by NORPAN scientists; (4)NORPAN had successfully contributed to the signing of a MoU between UiB and JAMSTEC. NORPAN has established a foundation for a long-term collaboration beyond the project period. Some partners have already submitted or plan to submit competitive proposals to relevant national and international calls.

The Partnership between Norway and Japan for excellent education and research (NORPAN) is a direct response to the INPART call. With one main partner, the Atmosphere and Ocean Research Institute, and three further partners, the Research Center for Advanced Science and Technology, the University of Tsukuba, and the National Institute for Polar Research, NORPAN entails most of the major institutions in the vicinity of Tokyo that educate PhD students in climate science. In total, more than 25 PhD and master students and around 46 seniors scientist will be involved. Climate change and detailed understanding of the climate system, has led to an increasing demand from society on the climate research community for process understanding, reduced uncertainties, and more reliable data for mitigation and impact studies. To meet this demand, fundamental research on the physics of the various components of the climate system (e.g. atmosphere, ocean, and cryosphere), and their mutual interactions is pivotal. This requires a new generation of researchers that have strong in-depth knowledge in their specific parts of the climate system, but at the same time are equipped with a broader knowledge to comprehend the overall picture in the coupled Earth System. Furthermore, the demand from society to be informed about changing climates can only be met when researchers are able to communicate with experts from other disciplines as well as with a layman person. In order to strengthen the research training network, we will coordinate a wide range of activities, including (1) short, intensive courses with international expert lecturers; (2) Specialized workshops and summer schools; (3) Support international exchange among the partners and promote outreach activities; (4) Focus on network building and gender related issues; (5) Strive for a sustained collaboration between the main partners the Bjerknes Centre for Climate Research in Norway and the Atmosphere Ocean Research Institute in Japan.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research