Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for advanced research and education within carbon storage and enhanced oil recovery between University of Calgary

Alternativ tittel: Partnerskap for avansert forskning og utdanning innen karbonlagring og økt oljeutvinning

Tildelt: kr 3,4 mill.

Det forventes at karbonfangst og lagring vil bidra vesentlig til å redusere mengden av CO2 i atmosfæren. Det er fremdeles mange utfordringer knyttet til denne teknologien, og utdanning og forskning innen lagring av CO2 i undergrunnen har vært en viktig delaktivitet i prosjektet. I prosjektet er det gjennomført forskning og undervisning ved feltstasjonen til universitetet i Calgary (UiC) for å øke kunnskapen om lagring og geofysiske monitoreringsteknikker. Det er arrangert feltkurs for studenter, felles faglige møter der vi har diskutert nye metoder for CO2-lagring og metoder for å øke utvinnningen i hydrokarbonreservoarer som er den andre viktige delaktiviteten. Vi har også arrangert gjensidige gjesteforelesninger på de to universitetene. Utveksling av masterstudenter, PhD-studenter og postdoktorer var en viktig del av dette samarbeidet. Høsten 2016 arrangerte vi et faglig seminar i Meråker med ca. 30 forskere og studenter, både fra NTNU og UiC. I tillegg hadde vi innlegg fra SINTEF, CMR, Gassnova, Oljedirektoratet og Statoil. I juni 2017 arrangerte vi et geologisk feltkurs for 15 studenter fra NTNU, UiC og TUDelft i Ainsa, Spania. En PhD-kandidat fra NTNU var høsten 2016 i Calgary og gjorde eksperimentelle forsøk innen bruk av nanocellulose for å øke utvinningen av olje. Nanocellulose er en biopolymer som lages av trevirke som er nedbrytbart og miljøvennlig. Laboratorieforsøkene ble gjennomført i ukonsolidert sand og vannets salinitet, bergartskornenes størrelse og strømningshastighet var viktige variabler. PhD-kandidaten fra NTNU hadde et nytt opphold ved UiC i februar for å avslutte forsøksserien. Arbeidet resulterte i en publikasjon. I perioden mai - august 2017 var en masterstudent fra UiC ved NTNU for å fortsette laboratorieforsøk sammen med PhD-kandidaten fra NTNU. Nanocellulose ble injisert i Berea sandstein og i tillegg ble det utført Atomic-Force mikroskopering (AFM) og Zeta-potensialmåling for å kunne forstå strømningsresultatene bedre. Resultatene ble publisert sommeren 2018. PFI RISE og SINTEF var aktive deltakere i prosjektet. Ved NTNU ble det våren 2018 gjennomført åtte masteroppgaver med emner relatert til nanoaktiviteten og CO2-lagring. Samarbeidet med Calgary ble nå konsentrert om høytemperatur kjerneflømming og resultatene er nå levert for publisering. En forsker fra UiC avsluttet det eksperimentelle arbeidet med kjerneprøveflømming med overflatebehandlede cellulosepartikler i NTNU-laboratoriet sommeren 2018. I august 2018 ble det gjennomført en 10 dagers samling ved UiC med seminarer, laboratorieforskning, feltarbeid på forskningspilotanlegget til UiC og geologiske ekskursjoner. Fra NTNU var det totalt 15 personer; tre professorer, en forsker, fem postdoktorer og seks PhD-kandidater. Fra UiC deltok et tilsvarende antall. Lenken nedenfor peker på en artikkel om oppholdet i universitetsavisa i Calgary: UTODAY . Oppholdet på feltpilotanlegget var et høydepunkt. Feltet har en injeksjonsbrønn, to observasjonsbrønner og tre produksjonsbrønner. Brønnene er 100-500m dype og det er installert et nettverk av geofysiske og geokjemiske måleinstrumenter som gjør det mulig å studere CO2 ? lagring, metoder for økt utvinning, hydraulisk oppsprekking og vannforurensning. NTNU-forskerne fikk verdifull trening i sikkerhetsprosedyrer, utsetting av geofoner, måling av metanproduksjon, tolkning av seismikk og generelt sikkerhets- og vedlikeholdsarbeid. Etter NTNU-delegatenes vellykkede opphold i Calgary ble det holdt et avsluttende seminar/gjenvisitt ved NTNU i november 2018. Noen av deltakerne fra UiC kombinerte turen til NTNU med deltakelse på et InterPore-seminar i Oslo. Til Trondheim kom en masterstudent, to postdoktorer, en forsker og professor Steven Bryant. Det ble arrangert seminarer ved NTNU, SINTEF og Equinor. Temaet for seminaret hos Equinor var seismisk monitorering ved feltstasjonen. Ved SINTEF presenterte professor Bryant ideer om ny teknologi for redusert CO2 ? utslipp ved produksjon av olje og ved NTNU hadde Institutt for geovitenskap og petroleum og SFF PoreLab felles seminar der CO2, forskningen på feltstasjonen og fundamentale aspekter ved flerfasestrømning i porøse media var temaer. I dette prosjektet er det blitt etablert nytt samarbeid mellom forskere innen geofysikk og geokjemi i Calgary og ved NTNU. Dette resulterte i at to postdoktorer fra NTNU hadde forskningsopphold i Calgary høsten 2018. Det ene arbeidet var bruk av optiske instrumenter i geokjemisk analyse og resultatene ble benyttet i to publikasjoner. Den andre postdoktoren jobbet med å detektere sporelementer i vann. Dette er teknologi som UiC har høy kompetanse i på grunn av Albertas olje og gass utvinning på land. En PhD-kandidat fra professor Bryants gruppe i Calgary skal ha et ett-årig opphold ved NTNU fra våren 2019 med finansiering fra det kanadiske finansieringssystemet Mitacs. Professor Bryant er internasjonal partner i PoreLab og flere nye samarbeidsprosjekter er under planlegging.

The cooperation between University of Calgary and NTNU on CO2 storage technology and EOR are achieved.

UCalgary and NTNU will cooperate to establish an advanced education and research program within two fields of mutual interest to both universities and countries: Increased oil recovery from producing hydrocarbon fields and development of advanced methods for monitoring underground storage of CO2. The education part of the program will be strengthen by exchange and refinement of curriculum within the two topics mentioned above. Exchange of MSc and PhD students between the two universities is another way to increase knowledge and learning. Both universities have a long and reputed research activities within CCS (Carbon Capture and Storage) and IOR (Increased Oil Recovery). The plan is to strenghten and deepen these activities by establishing a solid ground for cooperation. UCalgary has established a field lab for CO2-storage not too far from the university. At this field lab it is possible to conduct several experiments that might gain new insights into the process of storing CO2 in subsurface sedimentary layers. The field lab is or will be equipped with advanced geophysical sensors, enabling us to test research areas formulated as theories in practice. NTNU has access to geophysical data from the North Sea where it is possible to study similar scenarios as those in the more controlled field lab in Canada. By using seismic data acquired before and after an underground blow out, we can compare flow patterns with those in a controlled experiment. Both NTNU and UCalgary has laboratory facilities for EOR studies, and especially within the field of nanoparticles. A joint collaboration within this field will certainly help to develop these laboratories further and produce more high relevant research for the purpose of increased oil recovery. Key measures to achieve this cooperation is regular research visits, gather scientists at yearly meetings to discuss and present new results from research.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research