Tilbake til søkeresultatene

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Workshop om ECONOR og AACA prosjektene

Tildelt: kr 21 999

ECONOR III (Economy of the North) er et prosjekt som oppdaterer de tidlgere ECONOR I og II prosjektene. ECONOR var et av Norges prioriterte prosjekter under sitt seneste Arktis Råd formannskap. ECONOR III sammenstiller økonomiske forhold og levekår sirkumpolart koblet samen med den globale økonomien og klimaendringer. Adaptation Actions for a Changing Artic-part C (AACA-C)er et prosjekt vedtatt av ministermøtet i Arktisk Råd mai 2013. Det er et Arktis råd prosjekt som ledes av AMAP. Prosjektet skal gjennomføre en vitenskapelig vurdering sammen med stakeholders og urbefolkning om hvordan klimaet i Arktis endrer seg på kort (2030) og lang (2080) sikt og hvordan klimaendringer og andre drivere påvirker marine og terrestre økosystemer, demografi, human helse og næringsutvikling i tre pilotområder i Arktis. Forskerne skal gi beslutningstakere i Barentsregionen et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag slik at de bedre er i stand til å utvikle verktøy og strategier for sine beslutninger. ECONOR og AACA har samarbeidet de seneste par årene og vi ser nå behovet for å ha en felles workshop mellom ECONOR forskerne og noen av AACA forskerne.

Budsjettformål:

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning