Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Natural resources and rural development in western Balkans: translation and communication

Tildelt: kr 0,12 mill.

I perioden 2011 til 2014 gjennomførte vi et ambisiøst forskningsprosjekt i fjellene i det vestlige Balkan. Dette arbeidet bygget på et tidligere forskningsprosjekt fra 2007 til 2010. De seneste årene har vi forsøkt å ferdigstille analysene og kommunisere resultatene. Prosjektets overliggende mål var å undersøke hvordan fjerntliggende landlige samfunn bruker naturressurser i fjellområdene hvor Albania, Kosovo og Makedonia møtes, samt i deler av Kroatia. Prosjektet ble motivert av et ønske om å bygge kunnskapsgrunnlaget for ressursbrukplanlegging slik at bærekraft sikres i en region som gjennomgår rask endring. I Albania og Makedonia ble feltarbeidet utført av team med base i frivillige organisasjoner, mens vi i Kosovo og Kroatia hadde universiteter som samarbeidspartnere. I hvert land utførte vi en standardisert spørreundersøkelse opp mot husholdninger og foretok dybdestudier på spesifikke emner. Resultatene viste at innbyggerne i fjellandsbyer i Albania, Makedonia og Kosovo var svært avhengige av naturressurser. De fleste husholdningene var engasjert i en eller annen form for landbruk på mindre skala, brukte ved som brensel og samlet ville planter for medisinsk og ernæringsmessig bruk. Naturressursene så ut til å utgjøre en buffer mot fattigdom for landlige husholdninger. Landsbyboernes eierskap og rettigheter til bruk av disse ressursene, derimot, var stort sett uformelle og ubeskyttet. I de fleste tilfeller var lokalt bruk av lokale ressurser truet av dårlig kontrollert eller ulovlig kommersiell bruk av eksterne aktører hvor den største nytteverdien havnet utenfor lokalsamfunnet og truet ressursgrunnlaget gjennom ikke-bærekraftig praksis. I Kroatia var situasjonen annerledes. Der var naturressurser hovedsakelig av fritids- eller sekundær betydning for landlige husholdninger. Turisme og lønnet inntekt var mye mer vanlig. Videre var bruken og tilgangen til ressurser i større grad regulert gjennom funksjonelle formelle institusjoner. Hovedkonklusjonen er at det fortsatt er et stort behov for å bygge effektive institusjoner som kan styre bruken av naturressurser i fjellområdene i Albania, Makedonia og Kosovo. Disse ressursene er avgjørende for økonomien i landlige områder. Hvis bærekraftig bruk av disse ressursene ikke sikres vil det ha dramatiske konsekvenser både for landsbyers livsgrunnlag og biodiversitet. Prosjektet illustrerer viktigheten av å gjennomføre denne typen studier i regionen, og av å jobbe sammen med frivillige organisasjoner som kan starte prosessen med å bruke resultatene som grunnlag for å drive fram institusjonelle endringer.

The research project "The role of natural resources in sustainable rural livelihoods in the western Balkans" ran from 2011-2013 and involved cooperation between Norway and partners in Croatia, Albania, Macedonia and Kosovo. The study focused on the way in which natural resources provided a foundation for rural livelihoods in mountain villagers. This included an assessment of their sustainability, as well as an exploration of the formal and informal institutions within which they were embedded. The results of the study have clear implications for both natural resource management and rural development. At present, the results from this project are scattered in various reports and publications and available only in English. In this short project we propose to integrate our diverse findings into the recently emerged ecosystem service framework, present it in a popular style booklet / report and then translate this into Albanian, Croatian and Macedonian. This will then be distributed as both a paper copy and downloadable pdf.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL-Norge - Global partner