Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction

Alternativ tittel: Menneskelig mikrobevegelse i musikkpersepsjon og interaksjon

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektnummer:

250698

Prosjektperiode:

2016 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Dette har vært et viktig musikkvitenskapelig spørsmål de siste årene. Tidligere forskning har fokusert på relativt store kroppsbevegelser, slik som dansing. MICRO-prosjektet har undersøkt hvordan musikk påvirker menneskelige mikrobevegelser, de ørsmå bevegelsene som kan observeres når man forsøker å stå stille. Selv om slike mikrobevegelser knapt er synlige, kan de måles. Gjennom prosjektet har vi gjennomført årlige Norgesmesterskap i stillstand for å samle data. Her inviterte vi deltagere til bevegelseslab'en og målte hvor mye (eller lite) de beveget seg når de sto stille, med og uten musikk. Dataene ble analysert med både kvalitative og kvantiative metoder. Vi fant blant annet at elektronisk dansemusikk gjør at folk beveger seg litt mer enn for andre musikksjangre. Vi fant også at folk flest beveger seg mer når de hører på musikk med hodetelefoner enn høyttalere. Data fra prosjektet har blitt gjort åpent tilgjengelig i Oslo stillstandsdatabase. De vitenskapelige resultatene fra prosjektet har blitt brukt som utgangspunkt for kunstnerisk eksperimentering. Vi har spilt flere konserter basert på lydlig mikrointeraksjon med muskelarmbånd. Vi har også utviklet flere installasjoner med selvspillende gitarer. Disse installasjonene utforsket "omvendt" interaksjon. Jo stillere man står, jo kraftigere spiller gitarene. MICRO-prosjektet har bidratt til å forstå mer av en "usynlig" del av menneskelig aktivitet.

Prosjektet har i første omgang hatt vitenskapelig betydning innen musikkvitenskap, psykologi, informatikk, biomekanikk, fysioterapi og medisin. Det har vært med på å belyse hvordan musikk påvirker kropp og velvære. Som et åpen forskning-flaggskip har prosjektet vist vei. Mange forskere har blitt inspirert av å lese den åpent tilgjengelige prosjektbeskrivelsen. Datainnsamlingen har delvis blitt gjort som folkeforskning og bidratt til stor medieinteresse. Oslo stillstandsdatabase og den åpne programvaren er allerede tatt i bruk av andre forskere. Prosjektet ble opprinnelig inspirert fra kunstnerisk utforskning og de vitenskapelige resultatene har ledet til konserter og kunstinstallasjoner. Den kunstneriske eksperimenteringen hjelper med å stille nye spørsmål som kan besvares vitenskapelig. Prosjektet har vist hvordan det er mulig å jobbe radikalt tverrfaglig mellom humanistiske, samfunnsvitenskapelige, naturvitenskapelige, teknologiske og kunstneriske disipliner.

This project seeks to investigate the close couplings between musical sound and human bodily micromotion. Micromotion is here used to describe the smallest motion that we are able to produce and experience, typically at a rate smaller than 10 mm/s. The last decades have seen an increased focus on the role of the human body in both the performance and the perception of music. Up to now, however, the micro-level of these experiences has received little attention. This project will investigate music-related micromotion of people experiencing music (perceivers), with an aim of contributing to: - knowledge about how musical sound influences human motion at the micro-level. This will be based on literature studies, theoretical modelling, and a longitudinal observational study as well as three large-scale experiments of sound-motion relationships. - a large, annotated and metadata-rich database of the micromotion recordings mentioned above. The database will be central to the current project, and will also be made available for future research in the field. - conceptual models and software tools for using micromotion to control musical sound in computer-based systems. Such musical microinteraction can be used for music performance or production, or for "active listening". The project will be based on recent theories of embodied music cognition, combining musical phenomenology with new models from cognitive neuroscience. Methodologically, the project will span widely, from introspection and discussion in small groups to statistical analysis of motion capture recordings and development of new interactive music systems.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam